Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Financieren Nieuws leestijd 1 min

Meer aandacht nodig voor preventie, inclusie en samenwerking in de Wmo

Oproep van ActiZ, VNG, SWN, VGN, ZorgthuisNL en VWS

Link gekopieerd naar klembord

Meer aandacht nodig voor preventie, inclusie en samenwerking in de Wmo keyvisual

Mensen aan tafel

De ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat onder druk. De vraag naar Wmo-ondersteuning en zorg blijft de komende decennia stijgen. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt en neemt de druk op mantelzorgers toe. Nederland staat voor een grote en urgente opgave op het gebied van het organiseren van deze ondersteuning. Daarom slaan gemeenten en partijen in zorg en welzijn hun handen ineen voor verandering in de uitvoering van de Wmo.

Deze visie is gepresenteerd met het doel om een duurzaam partnerschap te creëren tussen aanbieders in zorg en welzijn en gemeenten. De uitdagingen van de toekomst vragen om een andere manier van samenwerken. De ondersteuning in de Wmo staat al enorm onder druk en met de huidige vergrijzing wordt dit alleen maar erger. Met deze visie willen de partijen oproepen tot verandering in uitvoering van de Wmo. 

Deze visie is opgesteld door ActiZ, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Sociaal Werk Nederland (SWN), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Zorgthuisnl en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Duurzaam partnerschap op basis van gelijkwaardigheid

De maatschappelijke opgave vraagt niet alleen om een inhoudelijke andere aanpak, maar ook om een andere manier van samenwerking. Dit kan volgens een viertal bouwstenen. Deze bouwstenen geven richting aan hoe er een strategisch en duurzaam partnerschap tussen gemeenten en aanbieders gecreëerd kan worden. Altijd in dialoog met inwoners. Om zo de Wmo-ondersteuning te versterken, te innoveren en te verduurzamen. Ook schetsen de opstellers van de visie de randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het slagen van de verandering.

Het gesprek over een toekomstbestendige Wmo moet gaan over Nederland als inclusieve samenleving.

Otwin van Dijk \

Burgemeester van Oude IJselstreek

Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek en nauw betrokken bij het opstellen van de gezamenlijke visie licht toe: ‘Het gesprek over een toekomstbestendige Wmo moet naast geld en zorg, veel meer gaan over Nederland als inclusieve samenleving. Dit helpt inwoners om samen redzaam te zijn en draagt mede bij aan het voorkomen van eenzaamheid. Zo beperken we de vraag naar ondersteuning en (zwaardere) zorg.’