Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Kabinet presenteert aanpak wonen en zorg voor ouderen

Link gekopieerd naar klembord

Kabinet presenteert aanpak wonen en zorg voor ouderen keyvisual

Ouderen lopen door een buitengang

Het kabinet wil in 2030 290.000 woningen voor ouderen gebouwd hebben. De woningen zijn onderdeel van de 900.000 woningen die minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) eerder bekend maakte. Woensdag 23 november presenteerde hij samen met minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) het programma Wonen en zorg voor ouderen. ActiZ roept het kabinet op nu echt vaart te maken met deze opdracht en de benodigde randvoorwaarden te realiseren.

'De opgave in de zorg voor ouderen is groot. Dit programma is een stap in de goede richting. Maar het gaat om de uitvoering, die moet de aankomende periode in de regio’s plaatsvinden.'

John Bos \

Verantwoordelijk bestuurder bij ActiZ

De zorg voor ouderen verandert de komende jaren drastisch. Het aantal ouderen in Nederland stijgt hard, evenals het aantal mensen dat zorg vraagt. In het Wozo-programma gaf het kabinet aan dat ‘zelf tenzij, thuis tenzij en digitaal tenzij’ het nieuwe uitgangspunt wordt. Eerder maakte het kabinet bekend dat zij daarbij uitgaat van het scheiden van wonen en zorg. Met het programma Wonen en zorg voor ouderen wil het kabinet ervoor zorgen dat er voldoende en passende woningen voor ouderen zijn. Deze woningen moeten ook geschikt zijn als er intensieve verpleegzorg nodig is.

ActiZ steunt deze beweging maar wil dat er voor de meest kwetsbare ouderen een plek in het verpleeghuis beschikbaar blijft. Ook als dit betekent dat er meer plekken nodig zijn dan waar het kabinet nu op inzet.

Meer duidelijkheid nodig 

ActiZ heeft bij de verantwoordelijke ministers aangegeven dat wij de beweging en het belang van het programma Wonen en zorg voor ouderen onderschrijven, maar zorgen hebben over het ontbreken van duidelijkheid en randvoorwaarden die nodig zijn om de beweging tot een succes te maken. We hebben het kabinet gevraagd om meer helderheid te geven op vijf punten:   

 1. De daadwerkelijke versterking van de wijkinfrastructuur;  
 2. Duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van bestaande bouwplannen; 
 3. De toegang tot (intensieve) verpleegzorg;  
 4. De inrichting van het zorglandschap en de gevolgen voor de keten;  
 5. Een stabiele financiering om de transitie daadwerkelijk mogelijk te maken.  

In de brief aan de Tweede Kamer geeft het kabinet aan dat ze met ActiZ in gesprek gaat over deze punten. Mireille de Wee, voorzitter ActiZ-kerngroep Wonen en Zorg: 'Met alleen bouwen zijn we er niet. Er moeten duidelijk afspraken worden gemaakt over wie in de er in de toekomst nog toegang heeft tot het verpleeghuis. Keuzes daarin gaan de hele ouderenzorg veranderen, want dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de wijkverpleging, huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg. Maar ook voor ons als samenleving.'

Meer passende woonzorgplekken 

Tot en met 2030 moeten er in totaal ruim 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Daarvan zijn er minstens 290.000 geschikt voor ouderen. De bedoeling is dat daarmee een verhuisketen op gang komt dat de doorstroming stimuleert. Niet alleen de woningen, maar ook de leefomgeving moet geschikt zijn voor oudere bewoners, zodat zij zo zelfstandig kunnen blijven wonen ook als zij intensieve verpleegzorg nodig hebben. Dit betekent dat de woningen en leefomgeving moeten passen bij de diversiteit onder ouderen die verschillen in leeftijd, leefstijl en zorgbehoefte.

Te realiseren tot in 2030: 

 • 170.000 nultredenwoningen
 • 80.000 geclusterde woonvormen - waarvan 40.000 door corporaties 
 • 40.000 verpleegzorgplekken - volledig extramuraal - waarvan 20.000 door corporaties  

  In totaal: 290.000 woningen voor ouderen

De Nationale Woon- en Bouwagenda 

De Nationale Woon- en Bouwagenda van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bevat zes programma’s:  

 1. Woningbouw 
 2. Een thuis voor iedereen (gericht op aandachtsgroepen) 
 3. Betaalbaar wonen 
 4. Verduurzaming gebouwde omgeving 
 5. Leefbaarheid en veiligheid 
 6. Wonen en zorg voor ouderen