Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Hoe wordt de ouderenzorg gedigitaliseerd?

Link gekopieerd naar klembord

Hoe wordt de ouderenzorg gedigitaliseerd? keyvisual

subsidieregeling InZicht

Analyse van de verkiezingsprogramma's

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart hebben we voor u de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op het thema ouderenzorg. Aan de hand van een reeks van 5 vragen zijn de plannen en doelstellingen van de verschillende politieke partijen over de ouderenzorg overzichtelijk weergegeven:

1.    Hoe moet de ouderenzorg gefinancierd worden?
2.    Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de ouderenzorg?
3.    Hoe wordt samenwerking in de ouderenzorg bevorderd?
4.    Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?
5.    Hoe wordt de ouderenzorg gedigitaliseerd?

Met deze week: Hoe wordt de ouderenzorg gedigitaliseerd?

 • Gegevensuitwisseling. Inzetten op betrouwbare digitale gegevens- uitwisseling tussen zorgverleners. Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg  is een eerste stap, waarna dit uitgebreid wordt naar uitwisseling tussen alle organisaties en tussen zorgverlener en cliënt.
   
 • Digitale zorg. Stimuleren van digitale zorg. Hiervoor wordt de bekostiging aangepast.
   
 • Data. Meer gebruik van data door zorgverzekeraars om een ziekteverloop beter te voorspellen en daarmee beter in te zetten op preventie.
 • Medische gegevens. Duidelijke richtlijnen maken voor de bescherming van medische gegevens.
   
 • Innovatie. Het stimuleren van innovatie in de zorg zoals nieuwe behandelingen, video-consult met arts, het gebruik van data en nieuwe technologie. Om zo het werk van de (ouderenzorg) professional te ondersteunen en kosten te besparen.
 • Werkdruk. Technologie kan een belangrijke rol spelen bij het minder arbeidsintensief maken van de zorg.
   
 • Zorg op afstand. Inzetten op de mogelijkheid voor cliënten om op een veilige manier, via apps en digitale consulten, zorg op afstand te kunnen krijgen.
   
 • Investeren. Ruimte geven aan zorgorganisaties om te investeren in technologische hulpmiddelen. Ook moet er budget zijn voor andere vormen van innovatie en arbeidsbesparende technologie, zoals robotica en domotica. Digitale zorg moet worden vastgelegd in richtlijnen.
   
 • Innovatie in opleidingen. De gezondheidszorg wordt complexer, meer digitaal en steeds meer ondersteund door technologie en het gebruik van data. Dit vraagt om nieuwe opleidingen op het snijvlak van zorg, geneeskunde en (informatie) technologie.
 • Slimme technologie beter gebruiken. Slimme technologie die bewezen goed werkt in de thuissituatie wordt onderdeel van de zorgverlening. De bekostiging in de zorgwetten wordt hierop aangepast.
   
 • Digitale zorg is reguliere zorg. Zolang goede zorg voorop staat en de aandacht voor het menselijk contact niet op de achtergrond raakt, moet zorg op afstand gestimuleerd worden. De betaling van reguliere en digitale zorg wordt daarom meer gelijkgetrokken.
   
 • Standaardiseren gegevensuitwisseling. Ingevoerd vanuit een landelijke regie om de administratieve last te verminderen en onnodige zorgkosten te voorkomen.
 • Administratie automatiseren, standaardiseren of afschaffen.
 • Handel in persoonsgegevens. Inzetten op een Europees verbod op de handel in persoonsgegevens en voor Opt-in datawetgeving.
 • Investeren. Investeren in technologische ontwikkelingen die het leven makkelijker en gezonder kunnen maken. Budget beschikbaar stellen voor elektronica dat zorgtaken, communicatie, ontspanning en huiselijke taken gemakkelijker maakt.
 • Innovatie. Met behulp van nieuwe technologieën is er veel meer zorg thuis mogelijk. Het werken met nieuwe technologieën moet worden gestimuleerd om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen.
 • Innovatie. Inzetten op innovatie door e-health en domotica te stimuleren.
 • Zorg op afstand. Behandelingen die gebruikmaken van eHealth adequaat vergoeden. Er moet daarom een eigen bekostigingsstructuur komen voor bewezen effectieve toepassingen van eHealth.
   
 • Patiëntgegevens. Een zorgvuldige registratie en uitwisseling van patiëntgegevens is nodig, zodat informatie niet dubbel of onnodig hoeft te worden geregistreerd en medische missers kunnen worden voorkomen. De overheid faciliteert een goede landelijke voorziening voor het uitwisselen van patiëntgegevens.
 • Stimuleren en ondersteunen mantelzorg via innovatie.

De Analyse Verkiezingsprogramma 2021 wordt aangeboden via de Collectie Verkiezingen. Tijdens de verkiezingen biedt ActiZ relevante informatie omtrent de verschillende politieke partijen en hun standpunten, maar ook actueel nieuws.