Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Innoveren leestijd 1 min

Henk Kamp over hoe op korte termijn de toekomst van de ouderenzorg moet worden vormgegeven

‘Nieuw kabinet moet met visie op lange termijn komen én meteen aan de slag’

Link gekopieerd naar klembord

Henk Kamp over hoe op korte termijn de toekomst van de ouderenzorg moet worden vormgegeven keyvisual

Henk Kamp

Twaalf landelijke zorgpartijen, waaronder ActiZ, vakbonden, beroepsverenigingen, andere brancheverenigingen en cliëntenorganisaties hebben onlangs ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’ geformuleerd. Ze maken zich zorgen. De uitdagingen stapelen zich op en toekomstgerichte oplossingen ontbreken. De totstandkoming van een nieuw kabinet biedt een uitgelezen mogelijkheid om met een breed gedragen visie voor de lange termijn en concrete maatregelen op de korte termijn de toekomst van de ouderenzorg veilig te stellen. ActiZ stelde hierover 5 vragen aan ActiZ-voorzitter Henk Kamp.

1

Wat is volgens u de centrale boodschap van de tien uitgangspunten?

'De centrale boodschap is dat de zorg voor ouderen anders moet en kan. De urgentie is groot: de vraag naar zorg voor ouderen verdubbelt in de komende twee decennia en de sterkste groei doet zich voor tussen nu en 2030. Ondertussen groeit de beroepsbevolking nauwelijks en krimpt het aantal mantelzorgers. Iedereen in ons land heeft of krijgt daarmee te maken, direct of indirect. Het is de hoogste tijd voor een visie van het kabinet op de toekomst van de zorg voor ouderen en een kabinetsbreed plan van aanpak.'
2

Vooral de grote maatschappelijke reikwijdte van coalitie is indrukwekkend, waarom denkt u dat alle partijen bereid waren om een akkoord te sluiten?

'Ouderenbonden, vakbonden en beroepsverenigingen, brancheorganisaties, organisaties van patiënten, cliënten en mantelzorgers hebben samen aangegeven langs welke lijnen gewerkt moet worden om te bereiken dat ook de komende jaren goede zorg verleend kan worden aan ouderen die dat nodig hebben. Deze organisaties willen daarvoor hun bijdragen leveren en vragen de Rijksoverheid, de zorgverzekeraars en de gemeenten om hetzelfde te doen.'
3

Wat zijn voor ActiZ de belangrijkste punten in het akkoord?

'Het is onvermijdelijk dat een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid wordt gedaan. Dan gaat het onder andere om preventie, reablement, elkaar helpen, onderhouden van het eigen netwerk en woonkosten. De organisatie en de financiering van de professionele zorgverlening zal gestroomlijnd en vereenvoudigd moeten worden. Daarnaast is drastische vermindering van de administratieve lastendruk voor de zorgprofessionals noodzakelijk en moeten de zorgaanbieders kunnen rekenen op reële en stabiele tarieven.' 'Maar er is meer: regionale samenwerking, voldoende en passende woonvormen en brede benutting van technologische innovaties en digitale techniek.'
4

Hoe denkt u dat het akkoord in de politiek zal landen?

'Dit zal zeker landen in de politiek. Die is er voor het algemeen belang en de zorg voor ouderen is het algemeen belang bij uitstek. Als alle betrokkenen bij de ouderenzorg aangeven wat er moet gebeuren, dan zal daar goed naar geluisterd worden. Maar waar het uiteindelijk omgaat is dat tijdig daadwerkelijk gedaan wordt wat nodig is.'
5

Komt er nog een vervolg aan?

'De tien uitgangspunten zijn de basis voor onze gezamenlijke lobby voor de korte, middellange en lange termijn. De lobby voor de korte termijn wordt gericht op de partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord, op het nieuwe kabinet en op onze volksvertegenwoordiging die medewetgever is en de regering controleert. Ik begon ermee: wij willen een toekomstvisie en een breed gedragen plan van aanpak.'

Lees meer over de tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

Luister hier naar het interview van Henk Kamp op Radio 1 over de Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg