Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Financieren leestijd 1 min

IZA-fonds Wijkverpleging: Eigen regie van cliënten thuis versterkt door Positieve Gezondheid

Ouderenzorgorganisatie Cicero Zorggroep vervolgde project 'Wijkzorg vanuit Positieve Gezondheid’ met een bijdrage uit IZA-fonds Wijkverpleging

Link gekopieerd naar klembord

IZA-fonds Wijkverpleging: Eigen regie van cliënten thuis versterkt door Positieve Gezondheid keyvisual

John Hermans

Met het IZA-fonds Wijkverpleging krijgt de zorg thuis een extra impuls. Ruim 400 zorgaanbieders kregen al een bijdrage vanuit dit fonds toegezegd in 2023, waaronder Ouderenzorgorganisatie Cicero Zorggroep. Zij konden hiermee het project ‘Wijkzorg vanuit Positieve Gezondheid’ verder opschalen. Dit project omvat trainingen voor medewerkers om de eigen regie van cliënten te versterken en Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk toe te passen. Cicero wil een blijvende cultuurverandering bewerkstelligen in de hele organisatie. ActiZ sprak met John Hermans, teammanager Cicero Thuis. Hij vertelt over het verloop van dit project en wat het tot nu toe heeft opgeleverd.

1

Waarom hebben jullie een aanvraag ingediend voor het IZA-fonds wijkverpleging?

‘Binnen Cicero stond het thema Positieve Gezondheid al langer op de agenda, maar het had nog weinig handen en voeten. Ons doel was om dit binnen de organisatie écht op de kaart te zetten. Dat is natuurlijk een heel proces. Met het geld vanuit het IZA-fonds wijkverpleging kregen wij de mogelijkheid om het project ‘Wijkzorg vanuit Positieve Gezondheid’ op te starten. Met dit project willen we meer sturen op eigen regie van de cliënt. Door middel van Positieve Gezondheid kan je dit vormgeven. Wijkverpleegkundigen geven aan dat zij echt andere vraagstukken en wensen van cliënten op tafel te krijgen, door te werken volgens dit gedachtegoed.’

Wat is Positieve Gezondheid?

Bij Positieve Gezondheid ligt het accent op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Gezondheid wordt niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In dit gedachtegoed is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal.

2

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

‘Cicero is in 2022 met het project ‘Wijkzorg vanuit Positieve Gezondheid’ gestart. Dit is gerealiseerd door middel van een eerdere subsidie (voorloper van het IZA-fonds: SOW-subsidie). Dit hebben wij als volgt gedaan; we zijn begonnen met het aanbieden van trainingen aan medewerkers. Als eerste aan gespecialiseerde thuisbegeleiders, omdat binnen hun functie de nadruk meer op het welzijn ligt. Zij waren zo enorm enthousiast, dat zij gelijk ambassadeurs van dit project werden. Een groep gemotiveerde ambassadeurs is enorm belangrijk, wil je het levendig houden in de organisatie. Vervolgens kreeg het management een training, gevolgd door casemanagers en wijkverpleegkundigen. Afgelopen jaar hebben wij een nieuwe aanvraag ingediend bij het IZA-fonds Wijkverpleging. Hierdoor kon Cicero dit project een vervolg geven in 2023 en 2024. Het uiteindelijke doel is dat alle medewerkers van Cicero Thuis de training volgen.’

Een groep gemotiveerde ambassadeurs is enorm belangrijk, wil je Positieve Gezondheid levendig houden in de organisatie

John Hermans \

Teammanager Cicero Thuis

3

Een mooie ambitie om alle medewerkers te trainen op Positieve Gezondheid. Wat ga je leren in deze training?

'Tijdens de trainingen maak je kennis met de achtergrond van Positieve Gezondheid en leer je hoe je dit in jouw dagelijks werk kan toepassen. Wat brengt het jou? En hoe kan je er  uithalen wat voor jou relevant is om mee aan de slag te gaan? Je leert uiteraard de methode van het spinnenweb*. Maar je leert vooral om een sfeer neer te zetten aan de hand van die methode. Je kunt namelijk niet altijd klakkeloos het spinnenweb invullen. Het gaat om het voeren van een ander gesprek. Je wilt achterhalen: wat wil een cliënt? Waar wordt hij of zij warm van? En hoe kan je daarbij aansluiten?

De nadruk ligt echt op het achterhalen waar een cliënt gelukkig van wordt. Hierbij laat je het zorg aspect even los, je kijkt vooral naar wat iemand nu echt wil. Soms is zorg het antwoord op de vraag, maar soms komt er totaal wat anders uit het gesprek. Er komen vaak verassende dingen boven tafel wanneer je het gesprek met de cliënt op een andere manier voert. Medewerkers ervaren dit positief. Ik verwacht dat het medewerkers gaat helpen om invulling te geven aan het begrip eigen regie geven aan de cliënt.’

4

Hoe gaan jullie hiermee verder in de toekomst?

‘Dit is een project van een aantal jaren. Het kost tijd om Positieve Gezondheid goed te laten landen in de organisatie. Ik zie voor me dat we de methode van Positieve Gezondheid, naast de gesprekken met cliënten, veel meer gaan inzetten tijdens gesprekken met medewerkers. Het is belangrijk dat we als organisatie ook meer gaan kijken waar onze medewerkers staan en waar ze gelukkig van worden. Ook met hen willen we het andere gesprek voeren. Dit leidt uiteindelijk tot een verbeterde duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit wil je vervolgens verbinden aan het organisatiebelang. Positieve Gezondheid is een cultuurverandering. Het zal in de vezels moeten komen van de organisatie om het tastbaar en voelbaar te maken.’

Door een ander gesprek met de cliënt te voeren, komen er verassende dingen boven tafel

John Hermans \

Teammanager Cicero Thuis

5

Wat wil je andere zorgorganisaties meegeven?

‘Je kan ontzettend veel met Positieve Gezondheid, maar het is geen truc of methode die je even aanleert. Je moet er als organisatie van overtuigd zijn dat het op de lange termijn iets gaat opleveren. En wees ook bereid om daar voor een langere periode in te investeren. Het is belangrijk dat je het begrip praktisch maakt, zodat het direct toepasbaar is op de werkvloer. Als je dat niet doet, verdwijnt het in de la als een afgevinkt project. Ik ben ervan overtuigd dat Positieve Gezondheid geen tijdelijke trend is, maar dat het enorm helpt met het verdiepen van de eigen regie bij de cliënt, maar ook de eigen regie bij medewerkers.’

Geïnspireerd geraakt? Dien tot en met 8 november jouw aanvraag in bij het IZA-fonds Wijkverpleging

Dien tot en met 8 november 2023 jouw aanvraag in voor het IZA-fonds Wijkverpleging voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Er is voor deze aanvraagronde 35 miljoen euro beschikbaar. Het IZA-fonds Wijkverpleging volgt uit afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het fonds wordt beheerd door brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland. Meer informatie over het fonds of het direct doen van een aanvraag kan via deze website.

*Het spinnenweb is het hulpmiddel om het gesprek vanuit Positieve Gezondheid te voeren. Het model bestaat uit zes dimensies van gezondheid: Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

Mijn ActiZ

Wil je meer informatie over dit onderwerp?