Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Coördinator duurzaamheid Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

16-24 uur per week

Ben jij een verbinder met een affiniteit voor duurzame zorg? Steek je graag je handen uit de mouwen en werk je daarnaast ook graag op strategisch vlak? Namens de brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN zijn wij op zoek naar een Coördinator duurzaamheid Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Waar werk je?

ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

De BoZ biedt de leden drie functies:

 • gezamenlijke belangenbehartiging;
 • afstemming van beleid en belangenbehartiging;
 • informatie- en kennisuitwisseling.

De BoZ is voor de branches het voertuig om gezamenlijk op te trekken waar dat meerwaarde heeft voor alle brancheorganisaties. Duurzaamheid is daarbij één van de thema’s waar het gezamenlijk optrekken betere resultaten oplevert dan afzonderlijke actie.

Duurzaamheid

In 2022 hebben de zorgbranches de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ) ondertekend. In de GDDZ zijn afspraken gemaakt over verduurzaming van de zorg in Nederland. Eén van de tussentijdse streefdoelen in 2030 is een CO2-reductie van 55% ten opzichte van het peiljaar 1990. Het einddoel is 100% CO2-reductie (klimaatneutraal) in 2050.

De doelen uit de GDDZ zijn door elke branche vertaald in een individueel uitvoeringsplan. Deze uitvoeringsplannen geven inzicht in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de verschillende branches te verduurzamen. Veel van deze onderwerpen zijn branche overstijgend en daarom is BoZ op zoek naar een coördinator duurzaamheid Brancheorganisaties Zorg (BoZ). 

Wat ga je doen? 

Als coördinator duurzaamheid werk je branche overstijgend en ben je een bruggenbouwer tussen de verschillende zorgbranches. Je inventariseert waar de verschillende zorgbranches mee bezig zijn en koppelt onderzoeken en initiatieven van binnen en buiten de zorg. Op deze manier zoek je, in samenspraak met de branches, naar onderwerpen die gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Ook ontwikkel je samen met de zorgbranches materiaal, zoals handreikingen en factsheets. Daarnaast organiseer je samen met de BoZ-partijen informatiebijeenkomsten/webinars voor de leden van de verschillende zorgbranches. Op deze manier draag je bij aan het ontwikkelen en ontsluiten van kennis. Als coördinator duurzaamheid werk je niet alleen op strategisch vlak, maar ook uitvoerend: je gaat ook zelf actief aan de slag met thema’s zoals voeding, medicatie en afval. Hiervoor stel je een programmatische aanpak op om de gezamenlijke doelen van de GDDZ te behalen. Daarnaast neem je de zorgbranches mee in je werk door overleggen te initiëren, agenda’s op te stellen voor gezamenlijke overleggen en input te leveren voor landelijk overleg (bijv. met ministeries). Tot slot zal je periodieke afstemmen met het BoZ-bureau over de voortgang van de activiteiten.

Wat neem je mee? 

 • Affiniteit met duurzame zorg;
 • Ervaring met programmatisch aanpakken van projecten;
 • Zelfstandig, initiatiefrijk en verbindend;
 • Een groot netwerk in de zorgsector en daarbuiten;
 • Communicatief vaardig;
 • Ervaring met en inzicht in bestuurlijke verhoudingen, politieke processen en belangenbehartiging;
 • Kennis van het werkveld van de zorg (care en cure) en relevante ontwikkelingen die zich daarin voordoen;
 • Strategisch en tactisch inzicht in combinatie met de bereidheid om ook uitvoerend te werken.

Wat bieden we? 

 • Voor deze functie zijn wij op zoek naar een coördinator duurzaamheid die op ZZP-basis een overeenkomst van opdracht met ons sluit. De voorwaarden in deze overeenkomst worden in overleg bepaald.
 • De rol van coördinator wordt gefinancierd vanuit een subsidietoekenning. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd betreft het een looptijd t/m oktober 2026. Het is mogelijk dat de duur en/of het aantal uren per week veranderen, gezien de subsidie nog niet definitief is toegekend.  
 • Hybride werken is goed mogelijk. Bij voorkeur werk je daarnaast ook afwisselend op de locaties van de verschillende zorgbranches. De samenwerking wordt regelmatig en in ieder geval na een jaar geëvalueerd.

Geïnteresseerd? 

Ben je geïnteresseerd in deze boeiende en veelzijdige functie? Je kan je belangstelling tot 11 oktober kenbaar maken bij de VGN via personeel@vgn.nl. De gesprekken worden gepland in de week van 23 oktober. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Irene Smith, beleidsadviseur bij de VGN via ismith@vgn.nl