Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Wonen leestijd 1 min

Conny Bouwer: 'Ik hoop dat mensen door onze activiteiten langer thuis kunnen wonen’

In gesprek over inloopvoorzieningen als onderdeel van het sociaal domein

Link gekopieerd naar klembord

Conny Bouwer: 'Ik hoop dat mensen door onze activiteiten langer thuis kunnen wonen’ keyvisual

Ouderen buiten

Ontmoeting en verbinding organiseren in de wijk is een belangrijke vorm van ondersteuning. Het versterken van het sociale netwerk en het bieden van structuur in de dag of week, helpt burgers langer zelfstandig te blijven. Dit is iets waar de inloopvoorzieningen in Dordrecht aan bijdragen. ActiZ gaat erover in gesprek met Conny Bouwer, projectleider van het project ‘Laagdrempelige inlopen’. Samen met zorgorganisaties Het Parkhuis en Het Spectrum heeft Bouwer de voorzieningen opgezet.

1

Hoe zijn de inloopbijeenkomsten tot stand gekomen?

‘Het begon bij de gemeente Dordrecht, die de wens had om meer laagdrempelige voorzieningen op te zetten voor ouderen in de wijk. Ze wilde plekken creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente ging bij zorgorganisaties Het Parkhuis en Het Spectrum te rade hoe ze dit het beste kon vormgeven. Samen met sportcoaches en een regionaal cultuurcentrum hebben zij dit verder opgepakt en onderzocht waar de behoefte lag door met inwoners en zorgorganisaties te spreken.’

'Op die manier kwam de gemeente erachter dat de lokale korfbalvereniging graag meer maatschappelijk betrokken wilde zijn. Zij vonden het geen probleem om hun ruimte beschikbaar te stellen. Met dit soort locaties en een subsidie van de gemeente zijn we begonnen met het opzetten van inloopbijeenkomsten voor buurtbewoners met geheugenproblematiek, zoals dementie. Maar ook ouderen die eenzaam zijn, willen sporten of anderen willen ontmoeten zijn welkom. ’

2

Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit?

‘Op dit moment hebben we vier inloopvoorzieningen opgezet in verschillende wijken in Dordrecht. Elke inloopvoorziening is gekoppeld aan een thema. Denk aan bewegen, maar bijvoorbeeld ook kunst, cultuur en natuur. We hebben nu op elke inloop een vaste groep van ongeveer vijftien bezoekers. De bijeenkomsten zijn heel toegankelijk: mensen hebben geen indicatie nodig en deelname is gratis. Ze kunnen dus gewoon binnen lopen. Ook mantelzorgers kunnen meedoen als ze dat willen. We kijken samen met de bezoekers wat ze leuk vinden om te doen. Willen ze badmintonnen? Dan gaan we badmintonnen. Willen ze jeu de boules spelen? Dan doen we dat. Wanneer de bezoekers graag iets speciaals willen doen, zoals zwemmen of een djembé workshop, dan kijken we hoe we dit kunnen regelen en vragen we soms een eigen bijdrage.’ 

3

Hoe dragen de inloopbijeenkomsten bij aan langer thuis wonen?

‘De inloop draagt bij op verschillende vlakken, want langer thuis kunnen blijven wonen is afhankelijk van veel factoren. Het is sowieso goed om mensen aan het bewegen te krijgen. Een goede leefstijl is belangrijk voor ons allemaal, maar zeker voor deze doelgroep. Uit onderzoek blijkt dat door het doen van activiteiten het geheugen fit blijft en het denkvermogen verbetert. Ook het ontmoeten van andere mensen is een belangrijk onderdeel. Ik hoorde laatst dat drie dames die elkaar bij een inloopbijeenkomst hebben ontmoet, nu ook daarbuiten met elkaar afspreken om naar de film te gaan. Dat is een prachtig resultaat.’

‘Het is mooi dat kleine netwerken worden ontwikkeld en we hiermee eenzaamheid tegen gaan. Daarnaast is het ook een moment voor de mantelzorger om even op adem te komen. Degene voor wie ze zorgen is op een fijne plek en in professionele handen. Dat is wat het sociaal domein doet: ik hoop dat we activiteiten aanbieden waardoor mensen het thuis langer volhouden.’

 

4

Welke (zorg)medewerkers zijn betrokken bij de inloopvoorzieningen?

‘De vaste persoon bij de inloop is de gastvrouw; een vrijwilliger die overzicht houdt over de groep. Een bekend gezicht is voor de bezoekers erg belangrijk, want het is een kwetsbare groep die van slag kan raken wanneer er steeds andere mensen zijn. De gastvrouw kent iedereen, stuurt een kaartje wanneer een bezoeker niet kan komen door bijvoorbeeld ziekte, en heeft in coronatijd ook regelmatig met alle bezoekers gebeld. Als het thema bewegen centraal staat zijn er bijvoorbeeld ook sportcoaches betrokken.'

5

Zijn er nog meer mensen vanuit de buurt betrokken?

'De casemanagers dementie van het Parkhuis en Het Spectrum zijn ook betrokken bij de inloop. Ze geven vrijwilligers en sportcoaches een korte training over de verschillende vormen van dementie en hoe hier mee om te gaan in de praktijk. Zo ontstaat ook een signaleringsfunctie. De vrijwilligers en sportcoaches kunnen de casemanager erbij halen wanneer er een nieuwe bezoeker komt of als een bezoeker achteruit gaat. Het gebeurt soms dat deelname aan bijeenkomsten niet meer voldoende is en dat een bezoeker geïndiceerde dagbesteding of andere zorg nodig heeft. Met de hulp van de casemanager kunnen we dan de juiste maatregelen treffen.’

‘We weten de andere professionals in de buurt ook goed te vinden. We werken samen met huisartsen en praktijkondersteuners, sociale wijkteams, welzijnsconsulenten en mantelzorgondersteuners. De huisarts kan bijvoorbeeld wijkbewoners op onze voorzieningen attenderen. We zien veel positieve effecten en enthousiasme bij onze deelnemers. Het is daarom fijn dat we samen het belang van de inloopbijeenkomsten zien én dat de gemeente dit ondersteunt.’