Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ blikt terug op het Grote Zorgdebat

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ blikt terug op het Grote Zorgdebat keyvisual

Zorgdebat 2021

Het Grote Zorgdebat kan op twee manieren worden geduid: Er is de positieve blik, het ‘glas is halfvol’ perspectief, waarbij het debat duidelijk laat zien dat de politieke partijen het op de hoofdlijnen rond de zorg het vaker eens dan oneens met elkaar zijn. Dat biedt een hoopvol perspectief voor de komende regeerperiode. Aan de andere kant is er ook het ‘glas is halfleeg’ perspectief. Plannen voor grote veranderingen ontbraken namelijk duidelijk in het debat. Terwijl de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen echt aan de slag moet met de uitdagingen voor de zorg, zoals de verregaande vergrijzing en de oplopende zorgkosten.

Met de keuze voor de vier thema’s: preventie, digitale zorg, arbeidsmarkt en overheidsregie, gaf de organisatie van de Grote Zorgdebat de politici voldoende kans om hun visie te delen met de kiezers. Voor het debat waren 10 partijen aanwezig: VVD, SP, PvdA, D66, PVV, DENK, CU, SGP, GroenLinks en PvdD. In elk van hun bijdrage blijkt dat zorg hoog op de politieke agenda staat voor de komende verkiezingen.

Het eerste akkoord al gesloten

Binnen het thema preventie, waar gediscussieerd werd over de stellingen: ‘10 procent van het zorgbudget moet naar preventie gaan’, was men vooral eensgezinds over het succes van het eerder gesloten preventieakkoord. De partijen willen voortbouwen op het akkoord en andere aspecten aan preventie zoals gezond leven toevoegen. Onder andere D66-er Vera Bergkamp sprak over een schone leefomgeving en het gevolg van kansengelijkheid door obesitas. De opmerking van CU-kandidaat Mirjam Bikker om het BTW op groente en fruit te verlagen, werd zo algeheel gedeeld dat de presentator meteen al een eerste akkoord wilde sluiten.

Meer vertrouwen voor de zorgprofessional

Alle bordjes gingen gezamenlijk op rood bij de stelling: ‘Om de zorg en maatschappelijk ondersteuning te verbeteren moet er een strakke regie komen uit Den Haag’. Alle partijen zien liever dat er meer vertrouwen wordt gelegd in de zorgprofessional. Volgens Corinne Ellemeet van GroenLinks wil de zorgprofessional dat zelf ook, ‘De wijkverpleegkundige moet zelf kunnen bepalen hoe en met wie ze wil samenwerken, om zo de beste zorg te leveren.’

Verplicht digitaliseren

Bij de derde stelling van de avond: ‘Patiënten moeten altijd en bij elke zorgverlener digitale zorg krijgen’, was er eindelijk iets om te kiezen voor de kijker. Het tegengeluid kwam vooral van de kleine partijen. De politici delen de mening van CDA'er Joba van der Berg: ‘Digitalisering gaat helpen om de zorg betaalbaar te houden, maar het mag niet de fysieke zorg vervangen. Veel ouderen kunnen of willen geen digitale zorg ontvangen.’ De discussie die volgde, draaide over het woord ‘moet’. Waarin CDA een ideale situatie schetst waarin elke zorgverlener/organisatie een eigen ICT optuigt, heeft Tunahan Kuzu van DENK de angst dat het moeten digitaliseren een verkapte bezuiniging op de zorg kan worden. Met haar argument: ‘Verplicht digitaliseren is een uitholling van het recht op privacy van patiënten’, pleit PvdD’er Eva van Esch ook tegen het verplicht digitaliseren voor de zorgverlener.

De bijl in regels

‘Zorgmedewerkers moeten minder te maken krijgen met minder bureaucratie, om zo het werk leuker, interessanter en kwalitatief beter te maken.’ De bijdrage van PvdA-kandidaat Attje Kuiken somde goed de discussie samen die er ontstond bij de laatste stelling: ‘De grens van het maximaal aantal mensen dat in de zorg kan werken, is bereikt.’ De administratieve rompslomp was een doorn in het oog van alle deelnemende politici en daar moest volgens PVV'er Fleur Agema de spreekwoordelijke bijl in. 

Het blijft natuurlijk de vraag of de actiebereidheid van de politici in het debat ook daadwerkelijk tot echte verandering zal leiden. Het staat in ieder geval vast dat de partijen voor de verkiezingen een gemeenschappelijk grond hebben om op verder te werken. Om zo de grote uitdagingen van de zorg politiek breed aan te pakken.

Tijdens de verkiezingen biedt ActiZ relevante informatie omtrent de verschillende politieke partijen en hun standpunten, maar ook actueel nieuws via de Collectie Verkiezingen.