Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Innoveren leestijd 1 min

5 vragen aan Erwin Bomers: Waarom is data onmisbaar voor de toekomst van de zorg?

Link gekopieerd naar klembord

5 vragen aan Erwin Bomers: Waarom is data onmisbaar voor de toekomst van de zorg? keyvisual

erwin bomers

De uitdagingen voor de zorg zijn helder: de vergrijzing neemt toe en de beroepsbevolking neemt af. We hebben een gezondere maatschappij nodig om de zorgvraag te verminderen en de zorg die overblijft slimmer te organiseren. Data kan op verschillende manieren bijdragen aan deze uitdagingen. ActiZ stelde hierover vijf vragen aan Erwin Bomers, bestuurder bij Marga Klompé.

1

Waarom is data belangrijk voor de zorg?

‘Data is cruciaal voor de zorg omdat het relatieve afstand mogelijk maakt. Door zorg op afstand te organiseren, kunnen we efficiënter werken. Daarnaast kunnen we met goede data, patronen herkennen en zorg voorkomen. Dit leidt tot minder zorgmomenten en een betere inzet van zorgmedewerkers.  Deze benaderingen stellen ons in staat om met minder personeel meer mensen te verzorgen, wat bijdraagt aan een gezondere samenleving. De Achterhoek is een van de meest vergrijzende gebieden, waardoor er een dringende noodzaak is om hierop te acteren. Data helpt ons om naar een ander gezondheidsstelsel te gaan.’

2

Hoe ziet digitale transformatie eruit bij Marga Klompé?

'Bij Marga Klompé betekent digitale transformatie dat we niet alleen digitaliseren, maar ook daadwerkelijk de zorg anders organiseren. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van digitalisering van product processen, zoals de overgang van papieren dossiers naar elektronische dossiers en de invoering van digitale roosters en communicatie. Nu zitten we in de fase van transformatie, waarin we de organisatie en de regionale samenwerking veranderen en verbeteren. Voor de cliënt moet het beter worden, anders werkt het niet. Denk daarbij aan meer eigen regie en meer zelfredzaamheid. 

Onze ICT-afdeling is omgevormd tot de afdeling Digitale Transformatie, waar ICT-specialisten, dataspecialisten, programmamanagers en projectleiders samenwerken om zorgmedewerkers te ondersteunen bij het anders organiseren van de zorg. Transformatie draait om verandertrajecten, cultuurverandering en sociale innovatie om anders te leren werken en denken. Juist door het anders én nog beter te doen is het leuk en uitdagend.’

3

Hoe draagt een regionaal datanetwerk bij aan betere zorg?

‘Met data kunnen we proactief in plaats van reactief worden. Waar we nu reageren op een telefoontje "mijn moeder kan niet meer zelfstandig wonen", kunnen we met data patronen herkennen en zorg voorkomen. Hiervoor is een gezamenlijke data-infrastructuur nodig om regionale data te analyseren.

In de Achterhoek hebben we een data-infrastructuur, GERDA, ontwikkeld om regionaal data te analyseren. GERDA is een populatiemanagement tool die helpt voorspellen welke mensen zorg nodig hebben. Een voorbeeld: GERDA toont dat mensen die meer dan twee keer bij de huisarts zijn geweest in een bepaalde periode, een hogere kans hebben op opname op de SEH. Met deze kennis kan de eerstelijnszorg een ander gesprek voeren en andere vormen van hulp inzetten, waardoor  de kans op opname verkleint. Hierdoor kunnen we mogelijk ernstiger klachten voorkomen en het aantal zorgmomenten verminderen.’

GERDA

De regionale werkgroep GERDA (“Geintegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek”) heeft een infrastructuur ontwikkelt om data van de verschillende organisaties bij elkaar te brengen en te analyseren. De betrokken partijen doen gezamenlijke data-analyses zonder daarbij elkaars gevoelige patiëntgegevens te kunnen inzien of herleiden. Population Health Data NL heeft drie whitepapers geschreven over deze aanpak.  

4

Waarom is het belangrijk om data binnen je organisatie te structureren?

‘Gestructureerde data is essentieel voor regionale samenwerking en het ontwikkelen van een datagedreven organisatie. Onze maatschappij bevindt zich midden in een digitale transformatie. Dit vraagt van elke organisatie om te werken aan hun datahuishouding. Zonder goed georganiseerde data kun je de voordelen van datagedreven werken niet benutten.

Vroeger was data vaak geïsoleerd en werd het weinig gebruikt om zorg te veranderen. Nu maken we in de regio afspraken over hoe data ingevuld en uitgewisseld moet worden. Dit vereist gestandaardiseerde en goed georganiseerde data. Deelname aan KIK-V heeft ons hierbij enorm geholpen. Hoewel GERDA andere data gebruikt dan KIK-V, helpt KIK-V ons om onze datahuishouding op orde te brengen en zorgt het voor een gestructureerde data-infrastructuur binnen de organisatie.’

KIK-V

Ben jij benieuwd hoe KIK-V werkt in de praktijk? Marga Klompé en Zorggroep Apeldoorn, implementeren de werkwijze in hun organisaties en zijn enthousiast over de impact. Een uitgebreid interview over de ervaringen van koplopers met de implementatie van KIK-V is te vinden via de volgende link: Interview Implementatie KIK-V

5

Wat is jouw visie op digitalisering in de praktijk?

‘Onze visie op digitalisering bij Marga Klompé is gericht op het daadwerkelijk verbeteren van de zorg. We gebruiken verschillende ontwikkelroutes, waaronder 'toekomst met technologie', waarbij we het Quadrupel AIM model toepassen. Dit model toetst technologie op doelen zoals het verbeteren van de ervaring die cliënten hebben over de zorg, lagere kosten per capita, een gezondere algemene populatie en het verbeteren van de ervaring en beleving van het personeel dat de zorgtaken uitvoert .

Een concreet voorbeeld van deze visie is slim incontinentiemateriaal, een zorgtechnologie die data verzamelt om aan te geven wanneer het incontinentiemateriaal vol is en om te voorspellen op welke tijden toiletmomenten zich voordoen. Dit helpt om ongeplande zorg om te zetten in geplande zorg, wat rust creëert. Door patronen te herkennen via secundair datagebruik, leidt dit uiteindelijk tot minder verbruik van incontinentiemateriaal. Deze technologie zien we niet als een los gadget, maar als een tool om de zorg ingrijpend te veranderen. Hierdoor voeren we andere gesprekken met leveranciers en hebben we onze ICT-afdeling en onze datahuishouding anders ingericht om de transformatiedoelen te realiseren.’

Meer weten?

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante informatie van ActiZ over data. https://www.actiz.nl/toolbox-databeschikbaarheid