Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Werken leestijd 1 min

Thuisbegeleiding over organisatiegrenzen heen: ‘Dankzij korte lijntjes kunnen we mensen sneller helpen’

Netwerksamenwerking in regio Venlo met zorgorganisaties De Zorggroep, Vincent van Gogh en Pedagogisch Sociaal Werk (PSW)

Link gekopieerd naar klembord

Thuisbegeleiding over organisatiegrenzen heen: ‘Dankzij korte lijntjes kunnen we mensen sneller helpen’ keyvisual

Oudere en jongere vrouw kijken elkaar lachend aan

Kwetsbare mensen de regie over hun eigen leven geven, in hun eigen huis, dát is waar thuisbegeleiding om draait. Hiermee verminder je hun problemen en voorkom je dat hun situatie verslechterd. Nienke Goedejohan en Lizet Wijnhoven, thuisbegeleiders bij De Zorggroep, weten dit als geen ander. Naast hun werk bij De Zorggroep werken ze al 2,5 jaar samen met Vincent van Gogh en PSW, twee gespecialiseerde zorgorganisaties in de regio, onder de naam ‘Doen Venlo’. Wat begonnen is als een pilot om netwerksamenwerking in de regio Venlo te stimuleren, is uitgegroeid tot hun vaste manier van werken.

ActiZ position paper over sociaal domein

De zorg voor ouderen, chronisch zieken en andere kwetsbare groepen bij hen thuis, in de wijk is in Nederland relatief gezien van een hoog niveau. Kwalitatief goede zorg thuis zal ook in de toekomst beschikbaar blijven, daar staan de leden van branchevereniging ActiZ voor. Maar dan moet het voorkomen van zware zorg op de lange termijn wel de volle aandacht krijgen en houden. Dat stelt ActiZ in het position paper Sociaal Domein en Preventie

1

Waarom zijn jullie 2,5 jaar geleden gestart met de pilot ‘SamenDOEN’?

Goedejohan: ‘De doelgroep waarmee we werken is heel divers met vaak verschillende problematiek. Het doel van de pilot ‘SamenDOEN’ was om de verbinding te maken met andere organisaties in de regio Venlo die ook thuisbegeleiding bieden. Bijvoorbeeld met Vincent van Gogh vanuit de GGZ, PSW vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg en De Zorggroep vanuit de ouderenzorg. We zijn de pilot gestart om een boost te geven aan een soepele netwerksamenwerking om onze cliënten nog beter te kunnen voorzien van ondersteuning op maat. Over organisatiegrenzen en betaaltitels heen.’

2

Hoe zag deze pilot eruit?

Goedejohan: ‘We hebben gecombineerde teams gevormd met begeleiders van de drie organisaties. We zijn gestart met drie teams: team noord, zuid en Blerick. Deze teams staan los van de eigen organisaties. We zijn echt een eigen team met elkaar.’

Wijnhoven: ‘De gemeente Venlo bepaalt waar een thuisbegeleidingsvraag terecht komt en kan kiezen voor onze gecombineerde teams. We zien dat de gemeente er vaak voor kiest om de wat meer complexere zorgvragen bij ons terecht te laten komen. Logisch ook, want we zitten met veel verschillende expertises aan tafel.’

Lizet Wijnhoven en Nienke Goudejohan

Lizet Wijnhoven (links) & Nienke Goedejohan (rechts).

3

Wat levert deze pilot op voor de inwoners van Venlo?

Wijnhoven: ‘Mensen hoeven niet lang te wachten op hulp. We kunnen door de korte lijntjes direct na het eerste telefoontje aan de slag. Door de nauwe samenwerking kunnen we elkaars expertises heel gemakkelijk inzetten. Ook die van organisaties die niet in ons vaste team zitten. Het sociale wijkteam sluit geregeld aan bij onze overleggen. Dit voorkomt dubbele keukentafelgesprekken en dubbele trajecten. Op de langere termijn kunnen hierdoor bijvoorbeeld het oplopen van schulden of opname voorkomen worden.’

4

En nu hebben jullie een doorstart gemaakt. Welke onderdelen uit de pilot hebben jullie meegenomen?

Goedejohan: ‘We zijn op dezelfde wijze doorgegaan zoals we in de pilot zijn begonnen. Het leverde niet alleen mooie resultaten op voor de inwoners van Venlo, maar ook als hulpverleners zijn we professioneel gegroeid. Wat we wel hebben moeten loslaten is het indicatievrij werken. Tijdens de pilot werkten we zonder indicatie en konden we direct op de hulpvraag af. Dit scheelde ons een hoop administratie. Op aandringen van de gemeente hebben we dit helaas moeten loslaten. De gemeente wilde toch meer inzicht hebben in wat wij als team doen met elkaar.’

Wijnhoven: ‘Een grote winst is wel dat er binnen onze gemeente geen uren verbonden zijn aan de indicatie die wordt afgegeven. Dit geeft ons de ruimte om te doen wat nodig is en per cliënt te kijken hoeveel uur we inzetten. Toch willen we in de toekomst graag weer terug naar het indicatievrije werken.’

5

Welk advies willen jullie andere zorgorganisaties meegeven die ook op deze manier willen werken?

Goedejohan: ‘Onze projectleider heeft een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft er voor gezorgd dat wij een goed lopend team zijn geworden. Ook legde hij de lijntjes met de gemeente en heeft ons daar goed op de kaart gezet.’

Wijnhoven: ‘Investeer in een netwerk in de wijk. Leg bijvoorbeeld contacten met de wijkverpleging, maatschappelijk werk en de sociale wijkteams. En investeer in het opbouwen van bekendheid. Organiseer bijvoorbeeld open inlopen voor burgers.’

Goedejohan: ‘Ten slotte zou ik andere organisaties willen meegeven om je niet te laten afschrikken door de mogelijke beren op de weg. Je komt ze geheid tegen, maar het belangrijkste is om aan de slag te gaan met elkaar en het gewoon te gaan doen!’

Mijn ActiZ

Trots op Thuisbegeleiding

Ilse de Vries, projectleider Thuisbegeleiding bij ActiZ, heeft het afgelopen 1,5 jaar nieuwsbrieven geschreven over Thuisbegeleiding. Op de Mijn ActiZ-omgeving zijn alle nieuwsbrieven te vinden.