Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Perspectief op vergrijzing: ActiZ voorzitter blikt terug op 2023 en vooruit naar 2024

Interview vakblad Zorgvisie met Anneke Westerlaken

Link gekopieerd naar klembord

Perspectief op vergrijzing: ActiZ voorzitter blikt terug op 2023 en vooruit naar 2024 keyvisual

ActiZ voorzitter Anneke Westerlaken

‘Kom met een breed perspectief op vergrijzing’, dat is de oproep van ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken aan politiek Den Haag. In het vakblad Zorgvisie blikte ze terug op de belangrijkste gebeurtenissen voor de ouderenzorg in 2024 en kijkt ze vooruit naar 2024. ‘Zowel de politiek als de zorg moeten het fundamentele gesprek voeren over wat passende zorg in de aanspraak op zorg betekent en of we mensen dingen beloven die we niet kunnen waarmaken.’

‘Het kan niet anders’, zo zegt Westerlaken in Zorgvisie, ‘dan dat elke politicus wel iemand kent voor wie zorg minder vanzelfsprekend beschikbaar is, of het nou om ziekenhuiszorg, ggz of ouderenzorg gaat.’ Toch werd zorg geen prominent verkiezingsthema zo zag de ActiZ-voorzitter. ‘Een overkoepelend verhaal over een vergrijzende samenleving ontbrak. Ik hoop daarom dat een nieuw kabinet met een breder perspectief op de vergrijzing komt. Dat gaat verder dan het openen van verzorgingshuizen.’

Een roerig jaar

In het interview blikt Anneke Westerlaken ook terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin gestart is met de uitwerking van de plannen in het Integraal Zorgakkoord, er door zorgprofessionals uit de ouderenzorg gedemonstreerd werd op het Malieveld tegen bezuinigingen in de verpleeghuiszorg en ActiZ-leden een rechtszaak voerden tegen inkooptarieven in de Wlz en er loonsverhogingen werden afgesproken in de cao. ‘Er moet geïnvesteerd worden in de salarissen van zorgmedewerkers. Niet alleen vanwege de personeelsschaarste, maar ook omdat de zorg een marktconform salaris waard is. De nieuwe cao, die dit jaar is afgesloten, helpt daarbij.’ Wel stelt de ActiZ-voorzitter dat de historische loonkloof van 6 tot 9 procent met andere sectoren nog niet steeds niet is gedicht.

Anneke Westerlaken overhandigt publieksonderzoek Over Morgen aan minister Helder

ActiZ-voorzitter Westerlaken overhandigde in mei 2023 het publiekonderzoek over ouder worden aan minister Helder (Langdurige Zorg)

Financiële ruimte

‘Een aantal scherpe randjes zijn van het beleid af’, constateert Westerlaken. ‘Zo is een deel van de bezuinigingen na Prinsjesdag gekeerd en hebben de zorgkantoren uiteindelijk een ander boekjaar genomen voor de tariefbepaling. Maar we zijn er nog niet’. Ze vervolgt: ‘In rap tempo is het IZA-fonds voor de wijkverpleging opgetuigd en zijn in twee aanvraagrondes honderden projecten gehonoreerd of van start gegaan. Maar een knelpunt is de onderbesteding van het budget voor de wijkverpleging. Dat is bij lange na nog niet benut. Veel ambities hebben met langer thuis wonen en de eerste lijn te maken, dus we moeten goed uitzoeken waar die onderbesteding vandaan komt en of we op de juiste manier contracteren.’

Tijd voor transitie

‘Transitie vraagt tijd en ruimte.’ Dat geldt volgens Anneke Westerlaken ook voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen van het ministerie van VWS. En belangrijke randvoorwaarde voor succes ervan is de bouw van de gewenste 300.000 ouderenwoningen. ‘Die liggen nog niet op planning’.

Het hele interview met de ActiZ voorzitter is te lezen op de website van Zorgvisie.