Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Ouderenzorgorganisaties verkennen bodemprocedure

Na uitspraak in kort geding tegen zorgkantoren

Link gekopieerd naar klembord

Ouderenzorgorganisaties verkennen bodemprocedure keyvisual

Stockfoto voorzittershamer

Naar aanleiding van de uitspraak in het kort geding van zorgaanbieders tegen zorgkantoren, hebben de ouderenzorgorganisaties zich beraden op een eventueel vervolg. De uitspraak is voor de sector teleurstellend. De komende periode worden de mogelijkheden van een bodemprocedure verkend en afgewogen. De zorgaanbieders gaan niet in hoger beroep.

In een bodemprocedure kunnen fundamentele en principiële vraagstukken worden behandeld. Bijvoorbeeld de vraag of de financiële positie van een zorginstelling een rol mag spelen in het vaststellen van een reëel tarief. Een bodemprocedure biedt de ruimte om deze vraagstukken breed en diepgaand te toetsen, meer dan mogelijk is in een hoger beroep. Daarom hebben de zorgaanbieders besloten niet in hoger beroep te gaan.

Het belang van een transparant inkoopbeleid is groot. Met de uitspraak die er nu ligt, blijft er onduidelijkheid bestaan en komen de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor ouderen de komende jaren verder onder druk te staan. ActiZ verkent daarom in samenspraak met leden de mogelijkheden van een bodemprocedure.

Mireille de Wee, voorzitter ActiZ-kerngroep Wonen en Zorg: ‘De uitspraak was een tegenvaller voor de sector. Wel zien we dat in aanloop naar het kort geding het richttariefpercentage is verhoogd en dat bezuinigingen op de Wlz tarieven voor 2024 van tafel zijn. Voor 2025 en verder zijn deze niet van tafel. De benodigde transitie vraagt om duidelijkheid en een voorspelbaar en transparant inkoopbeleid. Dat ontbreekt nu nog op een aantal belangrijke punten’.