Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Financieren Nieuws leestijd 1 min

Oproep aan de Tweede Kamer: bekijk de ouderenzorg integraal

Link gekopieerd naar klembord

Oproep aan de Tweede Kamer: bekijk de ouderenzorg integraal keyvisual

Kamerleden en ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken

‘Beste Kamerleden, benader de ouderenzorg echt vanuit een integrale visie’. Met deze woorden overhandigde Anneke Westerlaken, voorzitter van ActiZ, op 19 april een boodschap namens de branchevereniging van zorgorganisaties aan de Tweede Kamer. Hierin doet ActiZ de oproep om de ouderenzorg integraal te bezien, in plaats van per wettelijk kader. ‘Alleen als de ouderenzorg vanuit een integrale visie wordt benaderd kunnen we de uitdagingen van de vergrijzing voor de zorg voor ouderen aan.’

Op 21 april debatteert de kamer over onder meer de verpleeghuiszorg en de Wet langdurige zorg. Ter voorbereiding op dit debat boden we een paper en de petitie aan. ActiZ vindt het van groot belang dat het kabinet werkt vanuit een breed gedragen visie op de ouderenzorg en niet alleen op zichzelf staande beleidsmaatregelen uitwerkt. Volgens ons verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak. De toekomst van ouder worden is, net als het klimaat, een maatschappelijk vraagstuk dat voor iedere Nederlander, jong en oud, van groot belang is.

Ouderenzorg = ouderentoekomst

De Nederlandse Zorgautoriteit pleitte onlangs voor een breed actieplan voor de ouderenzorg. De sector heeft al een voorzet voor zo’n actieplan gegeven. Een brede coalitie van ouderen-, cliënten- en mantelzorgorganisaties, vakbonden, brancheorganisaties en beroepsgroepen stelden ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’ op. Van arbeidsmarkt tot wonen, van regelgeving tot samenwerking en van innovatie tot opleiden. De uitgangspunten laten zien hoe de ouderenzorg de ouderentoekomst kan zijn.

Ouderenzorg is ouderentoekomst

Te voorzichtig

In het coalitieakkoord ontbreekt echter een antwoord op de onafwendbare gevolgen van de vergrijzing. Die zorgt voor een grote groei van het aantal mensen dat een beroep op zorg gaat doen en verkleint in verhouding  het aantal zorgverleners. Het coalitieakkoord ontwijkt de meer overstijgende vraag: hoe gaan we om met vergrijzing en aanspraken van mensen op zorg? ActiZ proeft wel aanzetten tot verandering, maar veel te voorzichtig. Het coalitieakkoord is niet blind voor de demografische ontwikkeling, maar de echt moeilijke en noodzakelijke keuzes blijven uit of worden half genomen. Verbetering van de salarissen van zorgmedewerkers bijvoorbeeld, wordt niet genoemd. Van het SER-advies over de arbeidsmarkt in de zorg bijvoorbeeld, eerder nog breed omarmd  door de coalitiepartijen, is nauwelijks iets terug te vinden.

De hele maatschappij

Voor een duurzame ouderentoekomst is het belangrijk dat de samenleving een grotere verantwoordelijkheid neemt voor een goed dagelijks leven voor ouderen. We kunnen en moeten dit niet alleen aan de zorg overlaten. De balans moet terug. En dat betekent dat daar waar het kan, de zorg een stapje terug moet doen en we als maatschappij een stapje vooruit moeten zetten. Het is onhoudbaar en niet wenselijk om alles wat we nu als ouderenzorg beschouwen, zo te houden. Anneke Westerlaken: ‘Het kan en moet anders’.