Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Werken Nieuws leestijd 1 min

Ook gezamenlijke stip op de horizon Covid-19 in de zorg thuis

Link gekopieerd naar klembord

Ook gezamenlijke stip op de horizon Covid-19 in de zorg thuis keyvisual

Vrouw met mondkapje

Op 30 juni presenteerden acht partijen uit de zorg thuis een ‘Stip op de horizon Covid-19 in de zorg thuis’ aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. Zij beschrijven hierin hoe zij Covid-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg thuis, wat ze hier zelf aan willen doen en wat er nodig is van de systeempartijen.

Het document is vergelijkbaar met de ‘Stip op de horizon Covid-19 in de langdurige zorg’. Waar mogelijk wordt hiermee de samenhang gezocht en trekken de betrokken partijen gezamenlijk op. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en Zorgthuisnl zijn de initiatiefnemers. In de zorg thuis is het belangrijk dat Covid-19 een plek krijgt in de reguliere processen, zodat men goed voorbereid is bij eventuele nieuwe besmettingen.

De ‘Stip op de horizon’ bevat de volgende uitgangspunten:

Er is een balans tussen aan de ene kant het waarborgen van veiligheid en aan de andere kant oog voor het welbevinden van cliënten en professionals.

Het is helder wat de client bij Covid-19 belangrijk vindt om kwaliteit van leven te kunnen behouden. De professional heeft inzicht in het betrokken netwerk en de draagkracht hiervan, ook in periodes van minder beschikbare professionele zorg of bij uitval van een steunend netwerk. Er is intensieve samenwerking tussen de betrokken professionals.

Daarbij is ook oog voor de mogelijke gezondheidsrisico’s die zij lopen. Professionals en mantelzorgers beschikken op tijd en in voldoende mate over persoonlijke beschermingsmiddelen om de zorg verantwoord te kunnen leveren. Ook hebben zij de juiste kennis van het gebruik van de beschermingsmiddelen.

Zij zoeken hierbij een optimale verhouding tussen het welbevinden van cliënten en professionals en de veiligheid in relatie tot (virus)uitbraken. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met standaard beleid voor alle virussen die een uitbraak tot gevolg kunnen hebben.

Alle veldpartijen zetten zich actief in om deze stip op de horizon te bereiken, maar dat kunnen we niet alleen. We hebben ook de systeempartijen VWS, RIVM en GGD nodig. We gaan hierover graag in gesprek.

Mijn ActiZ

Meer lezen over corona

Als lid van ActiZ heb je toegang tot het corona-dossier op Mijn ActiZ. Hier vind je actuele informatie over onder meer vaccinatie, compensatiemaatregelen en arbeidsrelatie en corona. Ook vind je er alle verzonden Corona-updates.