Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Intrakoop en ActiZ: ouderenzorg ziet ongekende prijsstijging

Met name hogere rekening voor energie en inhuur tijdelijk personeel

Link gekopieerd naar klembord

Intrakoop en ActiZ: ouderenzorg ziet ongekende prijsstijging keyvisual

Zorgmedewerkers in overleg

Zorgorganisaties in de VVT zijn dit jaar geconfronteerd met aanzienlijke prijsstijgingen. Dat blijkt uit onderzoek van Intrakoop, inkoopcoöperatie van de zorg in opdracht van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. Door de energiecrisis, gestegen grondstofprijzen en gewijzigde marktomstandigheden zijn de producten en diensten die zorgorganisaties inkopen gemiddeld 7,9% duurder geworden. Dit betekent voor de sector een kostenstijging van € 477 miljoen.

ActiZ en Intrakoop hebben een impactstudie uitgevoerd naar de gevolgen van deze kostenstijgingen voor de sector. Er is gekeken naar de kosten van de belangrijkste producten en diensten die zorgorganisaties inkopen, zoals voeding, geneesmiddelen, inhuur van personeel, onderhoud en energie. Aan het onderzoek werkten 94 zorgorganisaties mee.

Flinke tegenvaller in 2022

De kostenstijging van 7,9% is veel hoger dan de indexatie voor materiële kosten in de tarieven voor 2022 (1,83%). Van de totale kostenstijging van € 477 miljoen wordt een bedrag van € 302 mln. niet gedekt door de hogere tarieven. In de kostenstijging van € 477 miljoen zijn hogere prijzen voor huur en leasing en investeringen nog niet meegerekend. In de meeste huurovereenkomsten voor gebouwen, en ook in veel andere overeenkomsten, is echter de afspraak opgenomen dat de huurprijs de inflatie volgt. Ook dit heeft een grote impact voor zorgorganisaties. Ook de kostenstijgingen die zich later dit jaar hebben voorgedaan of nog gaan voordoen, zijn niet meegenomen.

Dit soort prijsstijgingen zijn voor zorgorganisaties wel problematisch

Anneke Westerlaken \

voorzitter ActiZ

Energieprijzen stijgen het hardst

De energiekosten zijn procentueel gezien het hardst gestegen: gemiddeld meer dan 24%  (€ 74 mln). Deze stijging is nog  beperkt gebleven doordat veel zorgorganisaties in 2022 een vast contract hadden. Ook vormen de energiekosten een relatief klein deel van de totale inkoop. De energiekosten vallen momenteel veel hoger uit zodra vaste contracten aflopen en zorgorganisaties moeten overstappen op variabele prijzen. Bij nieuwe contracten is vaak sprake van ruim een verdubbeling van de prijzen, en zelfs prijsstijgingen van +350% en +400% komen voor. Daarnaast werken de energiekosten ook door in de kosten van veel andere producten en diensten. Het valt dan ook te verwachten dat de inkoopkosten voorlopig zullen blijven stijgen.

Dit gaat ten koste van de ruimte om te investeren in medewerkers, capaciteitsuitbreiding en innovatie

Anneke Westerlaken \

voorzitter ActiZ

Personeelskosten in absolute zin het hoogst

In absolute zin doet de grootste kostenstijging zich voor bij de inhuur van personeel niet in loondienst: 178 mln (+7,2%). Dit betreft de kosten voor uitzendkrachten en de inhuur van zzp-ers. Vanwege de krappe arbeidsmarkt en de extra vraag naar tijdelijk personeel (onder meer door coronagerelateerd verzuim) nemen de kosten sterk toe.

Gevolgen voor zorgorganisaties

De sterke prijsstijgingen leiden ertoe dat de sector dit jaar een groot deel van het verwachte rendement ziet verdampen. Dit gaat ten koste van de ruimte om te investeren in medewerkers, capaciteitsuitbreiding en innovatie. Ook kan het aantal zorgorganisaties dat verlies lijdt, verdubbelen van 91 naar 186 organisaties.

Compensatie voor zorgorganisaties is nodig

‘De zorg voor ouderen en chronisch zieken gaat altijd door’, zegt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. ‘Maar dit soort prijsstijgingen zijn voor zorgorganisaties wel problematisch. Dit gaat ten koste van de ruimte om te investeren in medewerkers, capaciteitsuitbreiding en innovatie. We zien dat zorgorganisaties nog kritischer kijken hoe kosten te besparen of zoeken naar maatregelen om het energieverbruik te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de temperatuur in algemene ruimtes of andersoortige verlichting. Maar die maatregelen zijn veelal ook al genomen in het kader van duurzaamheid. En besparingen kunnen nooit de enorme kostenstijging goedmaken die we nu zien, dat gaat ten koste van de zorg.’

ActiZ pleit daarom voor een eenmalige compensatie van zorgorganisaties voor de hogere inflatie voor de VVT-sector. Daarmee zou voor de meeste zorgorganisaties een dreigend begrotingstekort over 2022 voorkomen kunnen worden. Wat betreft de gestegen energiekosten, die lopen door in 2023. En het is nog onduidelijk of zorgorganisaties gebruik kunnen maken van de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten) die het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt voor energie-intensieve mkb-bedrijven. Als de VVT daar niet of niet volledig onder valt, pleit ActiZ voor een afzonderlijke regeling voor de zorg.

Bij het actualiteitenprogramma EenVandaag werd ook uitgebreid stilgestaan bij de stijgende energieprijzen in de ouderenzorg. Bekijk hieronder het televisie-item terug.