Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?

Analyse van de verkiezingsprogramma's 2023

Link gekopieerd naar klembord

Hoe kunnen mensen langer thuis wonen? keyvisual

Analyse verkiezingsprogramma - Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar hoe denken politieke partijen over de toekomst van de ouderenzorg? Om hier antwoord op te geven heeft ActiZ de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd aan de hand van zes vragen op het thema ouderenzorg. De komende periode wordt telkens een van deze vraag uitgelicht en van duiding voorzien. De rubriek wordt afgetrapt met de vraag: Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?

Nu bouwen voor ouderen

De meeste ouderen in Nederland wonen zelfstandig. En de zorg vindt steeds vaker bij mensen thuis plaats. Echter, de huidige woningen van ouderen zijn daar vaak niet geschikt voor. Aanpassingen aan de woning zijn kostbaar en de huidige woonomgeving past in veel gevallen niet bij de wensen van ouderen. Denk hierbij aan de bereikbaarheid en nabijheid van (sociale) voorzieningen. Ondanks regionale plannen voor de bouw van ouderenhuisvesting is er in de afgelopen kabinetsperiode veel te weinig gebouwd. Wat ActiZ betreft moet de politiek nu aan de slag met nieuwe woningen voor ouderen. Daarnaast moeten er verpleeghuisplaatsen beschikbaar komen én blijven voor ouderen met ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen of ernstige geheugenklachten. Het is dus niet een kwestie van thuis óf in het verpleeghuis, maar juist van én-én.

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over … Hoe kunnen mensen langer thuis wonen?

 • CDA, GroenLinks/PvdA kiezen voor de introductie van een woningbouwprogramma die de bouw van seniorenwoningen moet stimuleren. PvdD wil de bouw van generatiewoningen fiscaal stimuleren, en NSC reserveert een deel van de bouwproductie voor geclusterde woonvormen. Ook SGP, VVD, BBB, D66 en VOLT onderschrijven in hun verkiezingsprogramma de noodzaak om voldoende huisvesting te realiseren waar ouderen langer thuis kunnen wonen.
   
 • Als het gaat om de bouw van ouderenhuisvesting zien D66 en GroenLinks/PvdA een grote rol weggelegd voor gemeenten. Bij D66 kunnen gemeenten gedwongen worden om afspraken te maken over de bouw van woon/zorgcombinaties. GroenLinks/PvdA willen dat gemeenten regie nemen in de ontwikkeling van woon/zorgvisies. Ook de ChristenUnie wil prestatieafspraken maken, maar dan met woningcorporaties.
   
 • De PVV wil terug naar het verzorgingshuis, JA21 bewandelt een vergelijkbare weg, maar noemen het ‘bejaardenhuizen’. De SP pleit voor de overstap naar een Zorgbuurthuis.
   
 • FvD, PvdD, GroenLinks/PvdA, PVV, CDA, SGP, BBB en NSC pleiten voor een uitbreiding van het aantal verpleeghuisplekken. De CU noemt zelfs een concreet bedrag van 360 miljoen om te besteden aan meer verpleeghuisplekken. De VVD wil de huidige plekken beschikbaar houden. D66 kiest voor een nationaal programma om verouderde verpleeghuizen te moderniseren.
   
 • Wat betreft het scheiden van wonen en zorg, wil D66 dat de financiering van wonen en zorg steeds verder wordt gescheiden. Ook VOLT stelt dat ouderen die niet meer thuis kunnen wonen en geen zicht meer hebben op terugkeer naar hun eigen huis, huur moeten gaan betalen.
   
 • BBB en FvD verhogen het budget voor de thuiszorg. JA21 wil graag een systeem introduceren waarmee de thuiszorgorganisaties thuiswonende ouderen beter kunnen monitoren. 

Voor een overzicht van alle de plannen van politieke partijen over hoe mensen langer thuis kunnen wonen, ga je via de onderstaande link naar de volledige analyse van de verkiezingsprogramma’s.

Meer weten over de verkiezingen?

De collectie Verkiezingen bundelt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november relevante informatie omtrent politieke partijen, hun standpunten en actueel nieuws.