Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
leestijd 1 min

‘De ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is een belangrijke stap naar een duurzame zorgsector’

Link gekopieerd naar klembord

‘De ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is een belangrijke stap naar een duurzame zorgsector’ keyvisual

Wandelend stel door de natuur

De nieuwe Green Deal Duurzame Zorg 3.0 wordt vandaag, donderdag 6 oktober, gepresenteerd. Marcel van Woensel is portefeuillehouder Duurzaamheid bij ActiZ en was nauw betrokken bij de totstandkoming van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

1

Waarom een nieuwe Green Deal Duurzame Zorg?

‘De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Toen de eerste Green Deal Duurzame Zorg in 2015 van start ging was duurzaamheid geen onderwerp dat leefde. Dat is inmiddels veranderd. En dat is maar goed ook want de impact van de zorgsector op het milieu is groot. De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de totale voetafdruk (CO2-uitstoot) van Nederland en heeft daarmee een substantiële impact op het klimaat. De alarmerende berichten over het klimaat volgen elkaar steeds sneller op, dus we moeten echt meer gaan doen met zijn allen, en sneller. Daarom ben ik ook blij dat we als branche de Green Deal Duurzame Zorg ondertekenen. Hiermee geven we aan dat we onze verantwoordelijkheid nemen.’

2

Hoe ziet de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 eruit?

‘CO2-reductie is weer een pijler, daar is nog veel winst te behalen door zorgorganisaties. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van zorgvastgoed of alternatieve (milieuvriendelijkere) manieren van vervoer. Ook circulair werken (denk aan afval, voeding, bouwmaterialen, inkoop) en het terugdringen van medicijngebruik en medicijnresten in het afvalwater zijn pijlers. Nieuw is het integreren van het duurzame gedachtegoed in het (zorg)onderwijs. Er is in de Green Deal meer aandacht voor preventie en duurzaamheid in het (zorg)onderwijs en onderzoek. Er is nu te weinig aandacht voor duurzaam werken bij zorgprofessionals in opleiding, wat een enorme gemiste kans is. In de vorige Green Deal Duurzame Zorg was een gezonde leef- en werkomgeving een van de pijlers. Die is nu verbreed naar de nieuwe pijler preventie, dus het voorkómen van zorg. Geen zorg leveren is natuurlijk het aller duurzaamst dus dit is een belangrijk thema.'

3

Wat is er nog meer nieuw in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ten opzichte van de vorige?

‘Hét grote verschil met de vorige deal is dat de vrijblijvendheid verdwijnt. Alle betrokken partijen hadden echt de wens om ambitieuze en concretere afspraken te maken, die minder vrijblijvend zijn. Ondertekenen van deze Green Deal betekent dus dat je je echt committeert aan het halen van doelstellingen. Daarin hebben alle partijen een verantwoordelijkheid. De Green Deal Duurzame Zorg 2.0 stimuleerde vooral de bewustwording in de sector, wat een paar jaar geleden nodig was. Nu leggen we de focus op actie om de verduurzaming van de zorg daadwerkelijk verder te versnellen.’

4

Wat betekent de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 voor de leden van ActiZ?

‘Als brancheorganisatie ondertekenen wij de Green Deal Duurzame Zorg. Daarmee is het de bedoeling dat zoveel mogelijk individuele organisaties ook ondertekenen, als een signaal van de branche. De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en het uitvoeringsprogramma (zie hieronder) zijn ook hulpmiddelen voor leden om te gebruiken bij het invullen van hun duurzaamheidsbeleid.'

5

Wat is de rol van ActiZ?

‘We hebben afgesproken dat wij, als een van de brancheorganisaties in deze deal, op 1 maart 2023 voor iedere pijler een uitvoeringsprogramma klaar hebben. Daarmee maken we heel concreet en inzichtelijk hoe we doelen kunnen behalen in de ouderenzorg. Momenteel monitoren we alleen de verduurzaming van zorgvastgoed, maar we gaan samen met andere brancheorganisaties in de zorg, onder leiding van VWS, ook op andere thema’s de resultaten monitoren. We gaan ook door met de regiegroep Duurzame zorg. Die bewaakt de voortgang en draagt bij aan de doorontwikkeling. De regiegroep is ook de plek waar landelijk druk wordt uitgeoefend om voldoende extra middelen naar de (ouderen)zorg te krijgen. Waar nodig wordt de samenstelling en werkwijze van de regiegroep opnieuw bekeken. Het is aan de individuele zorgorganisatie om hierover het gesprek te voeren met zorgverzekeraars en zorgkantoren.’

'We moeten wel, die boodschap wil ik echt duidelijk maken. De komende jaren zijn doorslaggevend om onze Klimaatdoelen te halen.’

Marcel van Woensel \

Portefeuillehouder Duurzaamheid bij ActiZ

De Green Deal Duurzame Zorg wordt op donderdag 6 oktober 2022 gepresenteerd, de officiële ondertekening gebeurt binnen enkele weken.

Welke resultaten leverde de Green Deal Duurzame Zorg 2.0?

Met de start van 3.0 loopt de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 af. De eindbalans is dus nog niet helemaal op te maken. Wel is duidelijk dat er veel resultaten zijn behaald.

  • Bijvoorbeeld als het gaat om verduurzaming van vastgoed. Een routekaart voor duurzaam vastgoed geeft zorgorganisaties per gebouw inzicht in de geplande duurzaamheidsmaatregelen, de verwachtte CO2-reductie en de benodigde investeringen. Zo kunnen ze een energiestrategie richting 2030 en 2050 ontwikkelen. Begin september 2022 hadden 111 ouderenzorgorganisaties (met 77 procent van het totale bruto vloeroppervlak) een routekaart ingediend. Het streven in de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg is dat uiteindelijk alle zorgorganisaties een routekaart opstellen en daarmee aangeven hoe ze hun CO2-uitstoot gaan verminderen.
  • Veel zorgorganisaties startten projecten voor het scheiden van afval, duurzame medische hulpmiddelen, reusables in plaats van disposables en hergebruik van plastic. Ook op het gebied van een groene en gezonde leefomgeving, lokale inkoop en gezonde voeding zijn veel stappen gezet.

Meer over de resultaten van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0:

Of bekijk onze publicatie met daarin voorbeelden van hoe zorgorganisaties de afgelopen jaren hebben gewerkt aan het behalen van de klimaatdoelen:

Mijn ActiZ

Voor leden van ActiZ

In de Kennisbank op Mijn ActiZ vind je meer informatie over duurzaamheid in de ouderenzorg.