Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Blijvende stijging wachtlijsten verpleeghuis in november

Link gekopieerd naar klembord

Blijvende stijging wachtlijsten verpleeghuis in november keyvisual

stel in verpleeghuis

Er wachten op dit moment 17.500 mensen op een verpleeghuisplek. Dit laten de meest recente cijfers van het Zorginstituut Nederland zien. De wachtlijsten in de verpleeghuiszorg zijn met ruim 4 procent gestegen. De snelle toename van het aantal wachtende baart ActiZ grote zorgen.

Eén procent van de Nederlandse bevolking heeft een indicatie voor verpleeghuiszorg. Daarvan staat tien procent op de wachtlijst om deze zorg ook daadwerkelijk te ontvangen. Dit waren op 1 november 17.500 mensen, ruim 600 mensen meer dan een maand daarvoor. De grootste groep van deze wachtenden wil het liefst op een locatie naar voorkeur (bijvoorbeeld dicht in de buurt of vanwege een specialisatie van een zorgorganisatie).

Naast de groep die wacht op een plek naar voorkeur, is er een even grote groep ouderen die wel een Wlz-indicatie heeft, maar nog even wil wachten met bemiddeling naar een verpleegzorgplek (13.574). Deze mensen worden officieel niet als wachtenden geteld, omdat zij nog niet naar een verpleeghuis willen. Ze hebben hier vanwege hun indicatie echter al wel recht op.  

Druk blijft toenemen

Eind november berichtte ActiZ al over de zorgelijke ontwikkeling van de stijgende wachtlijsten waardoor de druk op verpleeghuizen verder toeneemt. De oorzaken van de wachtlijsten zijn deels te verklaren door de toenemende vergrijzing en COVID19 gerelateerde knelpunten, zoals een hoog ziekteverzuim bij zorgaanbieders.  

Het kan en moet anders

Hoewel de noodzaak om het anders te doen groot is bevat het coalitieakkoord tot onbegrip van ActiZ weinig aanknopingspunten die antwoord geven op de dramatische en onafwendbare gevolgen van de vergrijzing. Het is nodig de zorg voor ouderen anders te organiseren, anders zullen de wachtlijsten blijven groeien. Daarom is het hard nodig om de maatschappelijke verwachtingen bij te stellen en met nieuwe oplossingen te komen.

ActiZ ontwikkelde met een brede coalitie van ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties, mantelzorgers, vakbonden en beroeps- en brancheverenigingen de Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg. Het is een antwoord op de toekomstvraag van de ouderenzorg. Gezien de uitdagingen waarmee de vergrijzing de samenleving confronteert, is het van belang dat het nieuwe kabinet de breed gedragen uitgangspunten voor de toekomst van de ouderenzorg overneemt.