Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

ActiZ tekent Integraal Zorgakkoord niet, harde garanties van zorgverzekeraars nodig

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ tekent Integraal Zorgakkoord niet, harde garanties van zorgverzekeraars nodig keyvisual

verpleegkundige

ActiZ staat achter de beweging van het Integraal Zorgakkoord, maar heeft meer garanties, randvoorwaarden en resultaten nodig om tot ondertekening over te gaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering bleek dat de ActiZ-leden blij zijn met de afspraken voor onder meer meer ruimte voor de wijkverpleging om zorg thuis te kunnen bieden. Maar de grootste sector in de zorg kan het Integraal Zorgakkoord pas steunen als de uitvoerbaarheid van de afspraken ook in 2023 is gegarandeerd.

‘De afspraken van het Integraal Zorgakkoord staan niet ter discussie’, laat voorzitter Anneke Westerlaken weten. ‘ActiZ-leden voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen de grote uitdagingen voor de zorg het hoofd te bieden en de wijkverpleging toekomstbestendig te maken. De zorgvraag stijgt, de vergrijzing neemt toe, er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Kortom er wordt veel gevraagd van zorgprofessionals.'

'Nu al is de rek eruit: er zijn wachtlijsten, uitgestelde zorg en het vinden van zorg en ondersteuning is lastig. Toekomstgericht investeren in de wijkverpleging is daarom harde noodzaak om met schaarse zorgcapaciteit zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en ondersteunen. Leden van ActiZ willen dat in de zorgcontracten van zorgverzekeraars voor komend jaar al terugzien. Dat gebeurt nog onvoldoende en dat biedt onvoldoende vertrouwen om nu een handtekening te zetten.’

Groeiruimte benutten voor zorgprofessionals en cliënten

Wijkverpleging is cruciaal in ons zorgsysteem: het voorkomt ziekenhuisopnames, zorgt dat mensen thuis verder kunnen herstellen na een operatie, verlicht het werk van huisartsen en helpt mensen om zelfstandig te blijven wonen. Hét dilemma voor ActiZ-leden rond het Integraal Zorgakkoord (IZA) bleek de garantie dat zorgorganisaties de afspraken ook waar willen kunnen maken. Westerlaken: ‘Zorgorganisaties willen niets liever dan investeren in arbeidsvoorwaarden, opleiding en scholing van zorgprofessionals, in het verlichten van de werkdruk, in het samenwerken met andere zorgverleners in de keten en digitalisering. Maar daar zijn wel reële tarieven voor nodig, dat is een basisvoorwaarde.’

Zorgorganisaties willen niets liever dan investeren in arbeidsvoorwaarden, opleiding en scholing van zorgprofessionals. Maar daar zijn wel reële tarieven voor nodig.

Anneke Westerlaken \

ActiZ-voorzitter

Samen de zorg opnieuw uitvinden

Het aantal ouderen stijgt de komende jaren hard. Van 2,6 miljoen nu, naar 4,6 miljoen in 2040, van wie ruim 1,5 miljoen boven de 80 jaar. Dat betekent ook dat de vraag naar zorg zal stijgen. ‘De eerste gevolgen van de vergrijzing zien we al’, zegt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. ‘De krappe arbeidsmarkt, de vele vacatures bijvoorbeeld en de wachtlijsten in de ouderenzorg maken pijnlijk duidelijk waar de barsten zitten in het huidige zorgsysteem.’

De ouderenzorg kan en wil helpen om bij te dragen aan oplossingen voor de maatschappelijke opgave door de vergrijzing. ‘Bijvoorbeeld met het bieden van hulp en ondersteuning aan iemands netwerk, met de introductie van technische hulpmiddelen die mensen helpen zelfstandig te blijven wonen en met passende zorg door zorgprofessionals. Met elkaar moeten we de zorg voor ouderen opnieuw uitvinden.’