Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ informeert Tweede Kamer over stand van zaken Covid-19

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ informeert Tweede Kamer over stand van zaken Covid-19 keyvisual

Stockfoto zorgmedewerker en cliënt

De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op de zorg voor ouderen. Op woensdag 15 december 2021 debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. Voorafgaande dit debat heeft ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, de Kamerleden een paper toegestuurd. Dit paper gaat over de laatste stand van zaken omtrent Covid-19 in verpleeghuizen en thuiszorg. Het paper roept op om blijvend aandacht te hebben voor de continuïteit van de zorg voor ouderen en chronisch zieken die erg onder druk staat door de coronacrisis.

Boostercampagne

In het licht van de hoge aantallen besmettingen en het hoge ziekteverzuim is het positief dat de verpleeghuizen als eerste konden starten met de boostervaccinaties. Dit wordt ook in het paper uitgelicht. Op dit moment verloopt de boostervaccinatiecampagne in de verpleeghuizen voorspoedig en is het voor bewoners deze week afgerond. Maar om kwetsbare ouderen (thuis en in het verpleeghuis) te beschermen, blijft het echter van belang dat het aantal besmettingen in het land blijft dalen. De zorg voor ouderen en chronisch zieken kan namelijk niet op pauze worden gezet.

Ziekteverzuim

Ondanks dat de huidige bestemmingscijfers in Nederland een positieve dalende trend laten zien, is, het ziekteverzuim in de sector nog steeds ongekend hoog. Landelijk is het verzuim gemiddeld 8,65 procent. Dat betekent concreet dat ruim 40.000 mensen in de ouderenzorg (verpleeghuis- en thuiszorg) niet aan het werk kunnen. Oorzaken van het verzuim zijn uiteraard divers, maar corona zorgt voor extra besmettingen en quarantaines bij medewerkers.

Daarnaast zorgt de aanhoudende hoge werkdruk en het relatieve gebrek aan perspectief ervoor dat het werk mentaal zwaar is. Dat leidt tot uitval van medewerkers. Werkgevers ondersteunen medewerkers en bieden bijvoorbeeld psychologische zorg en creëren extra mankracht, maar dat is nooit voldoende om de uitval en extra werkdruk op te kunnen vangen.

Daarom vraagt ActiZ de Kamerleden en de regering om oog te hebben voor cliënten, bewoners en zorgprofessionals in verpleeghuizen, met name in de wijkverpleging. Vooral nu de omikronvariant in Nederland is en mogelijk leidt tot meer zieken thuis en zorg aan huis. Hiermee moet rekening gehouden worden bij eventuele inhaalzorg.