Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ hoopt dat WRR-rapport over onhoudbaar zorgbeleid nieuw kabinet wakker schudt

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ hoopt dat WRR-rapport over onhoudbaar zorgbeleid nieuw kabinet wakker schudt keyvisual

Oudere vrouw met borstel

Geef initiatieven en zorgverleners de tijd, overlaad de sector niet met actieprogramma’s. Zet structureel en breder in op gezondheid door middel van preventie. En de overheid moet een overkoepelend langetermijnperspectief bieden. Een aantal goede suggesties uit het WRR-rapport Kiezen voor houdbare zorg, dat op 15 september 2021 verscheen. Branchevereniging ActiZ omarmt het rapport, betitelt het als ‘belangrijk’ en hoopt dat de WRR met dit rapport het huidige en het nieuwe kabinet wakker schudt.

Lange adem

Tegenover Het Financieele Dagblad (FD) stelt ActiZ dat het van groot belang is dat iedereen het langetermijnperspectief omarmt. 'Als je de aanbevelingen van de WRR alleen gebruikt als keuzemenu, doe je geen recht aan de benodigde fundamentele veranderingen die nodig zijn. Verandering in de zorg duurt jaren en vergt een lange adem.' Behalve het WRR-rapport moet politiek Den Haag ook rapporten van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) nog eens goed lezen, meent ActiZ. Onder andere het rapport Opnieuw Akkoord dat afgelopen voorjaar verscheen en het RVS-rapport over de noodzaak om zorgkosten veel meer te gaan verantwoorden op basis van vertrouwen: Blijk van vertrouwen (2019).

Maatschappelijke betrokkenheid

ActiZ waarschuwt dat de toekomst van de zorg in het algemeen en die van de zorg voor ouderen en chronisch zieken in het bijzonder, primair moet worden gezien als een maatschappelijk vraagstuk. Niet als een financieel probleem. De veranderingen die nodig zijn om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven aanbieden zijn fundamenteel en gaan in wezen over de vraag hoe we meer zorgzaamheid in de samenleving zelf kunnen organiseren.

De naderende vergrijzingsgolf creëert een nieuwe zorgrealiteit. Daar goed mee omgaan, vergt iets van ons allemaal. Dat de WRR in haar eerste pijler in het rapport het creëren maatschappelijk draagvlak door burgerforums benoemt is terecht. Maar volgens ActiZ is er behalve draagvlak vooral meer actieve maatschappelijke betrokkenheid nodig bij het houdbaar maken van de zorg. Het aanwakkeren van dit bewustzijn staat centraal in de publiekscampagne Over Morgen die ActiZ heeft geïnitieerd.

Lees hieronder het WRR-rapport.