Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ en Dutch Design Foundation gaan unieke samenwerking aan

Ontwerpers denken mee over oplossingen voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ en Dutch Design Foundation gaan unieke samenwerking aan keyvisual

Unieke samenwerking tussen ActiZ en Dutch Design Foundation

ActiZ en Dutch Design Foundation roepen ontwerpers op om samen actief aan de slag te gaan met het maatschappelijke vraagstuk voor de zorg van ouderen. Zij worden gevraagd om concrete producten, diensten en concepten te ontwikkelen die de wederkerigheid tussen ouderen en jongere generaties bevordert. Daarnaast kunnen ontwerpers een voorstel indienen om nieuwe woonvormen te ontwikkelen in wijken, die de wederkerigheid en het samen leven van verschillende generaties stimuleert.

In opdracht van ActiZ doet Dutch Design Foundation een online briefing, zodat ontwerpers hun idee over toekomstbestendige ouderenzorg in kunnen dienen. Het uiteindelijke doel is om met de gehele samenleving concrete stappen te zetten op weg naar een andere toekomst voor (de zorg) voor ouderen. En daarmee ook het gesprek aan te gaan over de zorg voor ouderen. Een andere blik op de maatschappij is daarbij essentieel én onderdeel van de ontwerpopdracht.

Niets doen is geen optie

De demografische ontwikkelingen in combinatie met groeiende vraag en zwaarte van zorg en nijpende personeelstekorten dwingen ons - als maatschappij - tot nieuwe, fundamentele keuzes over hoe we de zorg voor ouderen en chronische zieke mensen willen inrichten. Om hen straks ook kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen bieden, moeten we nu fundamentele keuzes maken. Niets doen is geen optie. De zorg moet verder innoveren en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden.

Zorgorganisaties hebben hierin een voortrekkersrol. Ontwerpers spelen een belangrijke rol om deze fundamentele keuzes te kunnen maken. Met hun verbeeldingskracht zijn zij in staat om ons te laten zien en ervaren hoe de zorg voor ouderen er in de toekomst uit kan zien. Het vraagt om een nieuwe, concrete producten en diensten voor een toekomstbestendige zorg voor ouderen. Dutch Design Foundation is nu de schakel tussen de ontwerpers en ActiZ om dit maatschappelijke vraagstuk concreet in te vullen. Ook leden van ActiZ zijn betrokken bij dit traject.

Dutch Design Foundation biedt een platform voor de beste en meest veelbelovende designers. Op die manier helpen zij hen om hun ideeën en werk te verspreiden. De foundation organiseert onder meer jaarlijks de Dutch Design Week, het grootste design evenement van Noord-Europa.

What if Lab

Dutch Design Foundation helpt ActiZ door middel van het ‘What if Lab’. Het What if Lab daagt het bedrijfsleven, de ontwerpwereld en zorgorganisaties uit om samen te komen tot concrete antwoorden op actuele vraagstukken. De vraag die namens ActiZ wordt gesteld is: ‘What if… de samenleving zo is ontworpen dat het leven van pluriforme groepen ouderen (in de buurt en in verpleeghuizen) een vanzelfsprekende wezenlijke plek in de samenleving heeft?’

Daarbij wil ActiZ focussen op de volgende twee ontwerpvragen: 1). Welke nieuwe producten en diensten (door partijen ontwikkeld) ondersteunen een actief bestaan voor ouderen in een samenleving waar wederkerigheid tussen generaties (ook jongeren) de norm is? Hoe faciliteer je die wederkerigheid? 2). Wat als er woonvormen in de wijk/stad/gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden soepel kunnen wonen, leven, verhuizen en zorg en ondersteuning krijgen. Hoe zien die woonvormen eruit en wat is daarvoor nodig? 

Aanmelden

Vanaf vandaag kunnen ontwerpers een voorstel indienen tot 20 juni. Op beide ontwerpvragen worden twee voorstellen uitgekozen, die tijdens de Dutch Design Week in oktober 2021 worden gepresenteerd. Deze samenwerking is een vervolg op de virtuele denkkamers die ActiZ vorig jaar heeft georganiseerd samen met de Design Innovation Group. Toen gingen meerdere partijen (jong, oud, bedrijfsleven, leden ActiZ, ontwerpers e.d.) met elkaar in gesprek over een ander frame voor de toekomst van de zorg voor ouderen.

Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak. Dat we ons allen bewust zijn van deze uitdaging die voor ons staat, maakt ActiZ al duidelijk binnen het initiatief Praat vandaag over morgen. Middels deze PR-aanpak worden Nederlanders aangespoord om actief vooruit te gaan kijken wat de zorg voor hun toekomst zal betekenen. Concrete en vernieuwende producten en diensten helpen in het gesprek hierover.

 

Voor vragen over de samenwerking tussen ActiZ en Dutch Design Foundation kunt u contact opnemen met Charlotte Vromans, adjunct-directeur ActiZ of Henriette Neuteboom, directieadviseur ActiZ.