Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Zorgkantoren bevestigen grote tekort verpleeghuiscapaciteit

ActiZ: naast uitbreiding ook voorkomen verpleeghuiszorg gewenst

Link gekopieerd naar klembord

Zorgkantoren bevestigen grote tekort verpleeghuiscapaciteit keyvisual

Verpleeghuiszorg - wandelde man met verzorgende

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) brengt regionale capaciteitsplannen verpleeghuiszorg in beeld. In 2040 hebben ruim 120.000 meer ouderen zorg nodig hebben dan nu. Eerder uitte ActiZ al zorgen over de enorme stijging in de vraag naar verpleeghuiszorg. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties is blij met het urgentiebesef van alle partijen voor de vergrijzingsopgave.

Zorgkantoren hebben een zorgplicht en moeten daarom voorzien in de zorgbehoefte van ouderen. Met het onderzoek heeft ZN de huidige en benodigde regionale capaciteit naar woonplekken met zorg voor ouderen inzichtelijk gemaakt. Hiermee stelt ZN dat er voor het eerst een compleet beeld is van de huidige en benodigd capaciteit van de verpleeghuiszorg voor ouderen in Nederland. De cijfers van ZN sluiten aan bij eerdere onderzoeken. Eerder dit jaar al becijferde TNO dat er de aankomende 20 jaar meer dan 100.000 extra plekken gerealiseerd moeten worden. Zorgelijk, stelde ActiZ na dat onderzoek. Ook deed de branchevereniging al onderzoek naar de bouwplannen die organisaties de komende 5 jaar hebben.  

Regionale samenwerking essentieel

De regiobeelden van ZN geven geen compleet beeld van de bouwplannen in de regio, de plannen zijn regelmatig niet gekwantificeerd. Volgens ZN worden deze toekomstige bouwplannen in bestuurlijke overleggen met zorgaanbieders besproken. Zorgkantoren willen dat er in 2025 minimaal 25.000 extra verpleeghuisplaatsen gerealiseerd zijn. Uit het onderzoek van ActiZ blijkt dat er de komende 5 jaar ongeveer 14.000 verpleeghuisplekken bij komen in Nederland, dit is onvoldoende om de groeiende vraag naar verpleeghuiszorg op te vangen.

Op basis van de regionale capaciteitsplannen willen de zorgkantoren met zorgaanbieders en gemeenten in gesprek over het organiseren van voldoende en passende verpleegzorg in de regio. Bovendien willen de zorgkantoren meerjarenafspraken maken met zorgaanbieders over het opbouwen van capaciteit. Volgens ActiZ is regionale samenwerking essentieel voor het realiseren van passende woonzorgvormen voor ouderen. Zorgorganisaties zouden graag meer willen kunnen investeren om verpleeghuiszorg te voorkomen.

De kracht van de samenleving

Het tekort aan verpleeghuisplekken is groot, maar voor realisatie van voldoende uitbreiding is krapte op de arbeidsmarkt een grote zorg voor de verpleeghuisorganisaties. Naast uitbreiding van het aantal plekken is het daarom nodig om volop in te blijven zetten om het werken in de sector aantrekkelijk en makkelijker mogelijk te maken. Daarnaast kunnen we meer doen door de organisatie van zorg thuis en afstemming tussen formele en informele zorg te verbeteren en te investeren in techniek die de zorg ondersteunt of verbeterd en ouderen langer zelfredzaam houdt. Echter, al deze oplossingen zullen de gehele toename aan ouderen niet aan kunnen. Daarvoor is ook echt de kracht van de samenleving nodig, want we ontkomen er niet aan meer voor elkaar te gaan zorgen.