Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Voor ActiZ-leden

Webinar Bestuurlijk Akkoord uitvoering Wzd

Georganiseerd door:

ActiZ

Vanaf 1 januari 2024 is er meer maatwerk en eenvoud mogelijk in de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Zo behoeft - in afwijking van de Wzd - een zorgplan niet standaard 4 weken na aanvang te worden geëvalueerd. Ook de termijn van drie maanden voor evaluatie van de eerste toepassing van onvrijwillige zorg is niet meer verplicht.

De zorgverantwoordelijke stelt in overleg met de cliënt of vertegenwoordiger vast gedurende welke termijn onvrijwillige zorg kan worden verleend en op welke termijn het zorgplan wordt geëvalueerd. De afspraken over de termijnen maken onderdeel uit van een bestuurlijk akkoord dat ActiZ samen met onder andere Verenso, LOC en V&VN met het ministerie van VWS heeft gesloten over de uitvoering van de Wzd.