Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Mantelzorgers in verpleeghuizen: we kunnen niet meer zonder

Link gekopieerd naar klembord

Mantelzorgers in verpleeghuizen: we kunnen niet meer zonder keyvisual

Oudere dame

Woensdag 20 december publiceren Mantelzorg NL en Patiëntenfederatie Nederland een rapport over mantelzorg in verpleeghuizen. Mantelzorgers blijken een deel van de zorg- en welzijnstaken in verpleeghuizen op zich te nemen. Politieke en maatschappelijke discussies gaan nu vaak over de vraag of de inzet van naasten in de toekomst wel of niet wenselijk is. Die discussies lopen volgens het rapport achter op de realiteit: we kunnen al niet meer zonder. ActiZ, branchevereniging van ouderenzorgorganisaties, herkent en bevestigt dat.

Mireille de Wee, voorzitter van ActiZ kerngroep Wonen en Zorg, kan het niet genoeg benadrukken: ‘Het is enorm belangrijk dat naasten betrokken zijn en blijven bij het leven en de zorg van mensen in het verpleeghuis. Is het niet met praktische (zorg)ondersteuning, dan wel met aandacht en aanwezigheid. De rol van naasten als mantelzorger is onmisbaar als het gaat om de kwaliteit van leven.’

Goed regelen

In het rapport wordt gesteld dat de volgende stap is om de informele zorg (door mantelzorgers) goed te regelen in afstemming met de formele zorg (door zorgprofessionals). Zorginstellingen spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen inspelen op de nieuwe realiteit en de omgang met mantelzorgers verbeteren. Op dit moment gaat dit op veel plekken nog te vrijblijvend. Patiëntenfederatie Nederland en MantelzorgNL vinden dat zorginstellingen beleid moeten maken met betrekking tot samenwerken, communiceren, waarderen en voorkomen van overbelasting.

De Mantelzorgacademie

ActiZ onderzoekt met MantelzorgNL, Movisie en Vilans de mogelijkheden van een landelijke mantelzorgacademie om mantelzorgers en zorgprofessionals beter voor te bereiden en te helpen bij hun rol. Er bestaan al veel initiatieven om mantelzorgers te trainen en te helpen kennis op te doen. Uit die ervaringen wil ActiZ graag lessen trekken en breder delen om de samenwerking tussen formele en informele zorg beter vorm te geven.

Zorgen doen we samen

Mantelzorgers hebben, ook in het verpleeghuis, een rol die niet onderschat mag worden en van groot belang is. Als een partner of vader of moeder gaat verhuizen naar een verpleeghuis, zou het geen vraag moeten zijn of een mantelzorger blijft ondersteunen. ‘Dit is het nieuwe normaal’, aldus De Wee, ‘de vergrijzende samenleving vraagt er om de zorg samen te doen. Door de cliënt zelf, zijn naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Het is daarom belangrijk dat bewoners, mantelzorgers en zorgmedewerkers in gesprek zijn en blijven over hoe er goed samengewerkt kan worden zodat iedereen elkaar kan helpen.’