Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Kamer vraagt de regering om meer regie in ouderenhuisvesting

Link gekopieerd naar klembord

Kamer vraagt de regering om meer regie in ouderenhuisvesting keyvisual

Foto Joost Brouwers

Niet wachten op een nieuwe regering, maar nu al meer stappen ondernemen rond ouderenhuisvesting. Bij het debat in de Tweede Kamer gisteren over de toekomst van ouderenhuisvesting was er van links tot rechts steun voor meer regie van het Rijk. De aanleiding voor het debat was de nota ‘Een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij.’ Ingediend door GroenLinks Kamerlid Ellemeet en oud-Kamerlid Smeulders. In het debat sprak de Kamer over uiteenlopende thema’s rond ouderenhuisvesting met minister De Jonge. Zo kwam de huidige status van de woonzorgvisies bij gemeenten als ook het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers aan bod. Het belang van voldoende en passende woonvoorzieningen voor ouderen is één van de speerpunten van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties.

Overheid moet regie nemen

Hoewel meermaals door de onderhandelende politieke partijen werd benadrukt dat het onderwerp (ouderen)huisvestiging op de formatietafel ligt, was er een brede consensus in de Kamer dat de overheid meer regie moet nemen op het onderwerp. Er werd aan de minister gevraagd om niet te wachten tot een nieuwe regering, maar hier nu al stappen op te zetten. Zo pleite VVD-Kamerlid Koerhuis dat de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken de onlangs afgesloten bestuurlijk afspraken met ActiZ, Aedes, VNG en ZN moeten uitvoeren. 

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

Naast de oproep aan de overheid om meer regie te nemen op ouderenhuisvesting, waren er meer debatpunten die overlap hebben met de ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’. ‘Verschillende ouderen hebben verschillende woningen nodig’ aldus D66-Kamerlid Van der Laan, daarmee benadrukte ze de noodzaak voor passende woonvormen. Ook sprak men lang over maatregelen die de ondersteuning van mantelzorgers moet verbeteren. VVD en GroenLinks dienden zelfs een motie in met het verzoek aan de regering om het makkelijker te maken tijdelijke mantelzorgwoningen bij huizen te plaatsen. Over deze motie stemt de Kamer op 2 november.

Taskforce Wonen en Zorg presenteert tussenstand woonzorgvisies

Gemeenten zijn verplicht een woonzorgvisie op te stellen, om in te kunnen spelen op de behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen in hun gemeenten. In het Kamerdebat waren Kamerleden benieuwd naar de stand van zaken. Hoeveel gemeenten hebben nu zo’n woonzorgvisie?

Recent presenteerde de Taskforce Wonen en Zorg, waar ActiZ ook deel van uit maakt, een tussenstand. De resultaten van het onderzoek door de Taskforce laten zien dat de woonzorgopgave in alle gemeenten steeds hoger op de agenda staat. Maar minder dan helft van de gemeenten formuleert op minimaal één thema concrete doelstellingen in aantallen, locaties of planning.  Veel gemeenten staan dus nog aan het begin.