Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Hoe wordt samenwerking in de regio bevorderd?

Analyse van de verkiezingsprogramma's 2023

Link gekopieerd naar klembord

Hoe wordt samenwerking in de regio bevorderd? keyvisual

Analyse VP: Hoe wordt samenwerking in de regio bevorderd

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar hoe denken politieke partijen over de toekomst van de ouderenzorg? Om hier antwoord op te geven heeft ActiZ de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd, aan de hand van zes vragen op het thema ouderenzorg. De komende periode wordt telkens één vraag over toekomstbestendige ouderenzorg uitgelicht en van duiding voorzien. Met vandaag de vraag: Hoe wordt samenwerking in de regio bevorderd?

Versterk de samenwerking in de eerste lijn

De driehoek medisch, verpleegkundig en sociaal is de basis waar het primaire zorgproces om draait. En daarom moet het in elke wijk beschikbaar en herkenbaar zijn voor iedere burger. Een marktfilosofie waarin concurrentie tussen zorgaanbieders is aangemoedigd, heeft tot nu toe geleid tot veel verschillende concurrerende zorgaanbieders. Volgens ActiZ is dit niet bevorderlijk voor het benutten van arbeidspotentieel, voor samenwerking en voor implementatie van (digitale) innovaties. Bovendien is het inefficiënt door de reistijd, afstemming en overdracht; dat is onvoorstelbaar in tijden van schaarste!

ActiZ pleit daarom voor het beperken van de mate van concurrentie. En roept op om te kiezen voor samenwerking, herkenbaarheid en beschikbaarheid van zorg in de wijk. Schaf bovendien de Btw-plicht af bij personele samenwerking tussen zorgorganisaties en neem beperkingen door mededingingswetgeving weg.

Verbied ook dat iedere zorgverzekeraar eigen inkoopvoorwaarden heeft, omdat die versnippering in voorwaarden de uitvoerbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid verslechteren. Een regionaal inkopende verzekeraar (die de regio en de aanbieders kent) bespaart tijd en kan regie voeren op innovatie en doelmatigheid in de hele zorgketen.

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over … Hoe wordt samenwerking in de regio bevorderd?

 • Voor veel partijen draait regionale samenwerking om het thema preventie. SGP wil wetten en regels die samenwerking op het gebied van preventie belemmeren, wegnemen. BBB pleit voor lokale gemeenschappen die samenwerken rond preventie en gerichte zorg op wijk- en buurtniveau. Gemeenten krijgen bij meerdere partijen een belangrijke rol. D66 stelt voor dat gemeenten financieel beloond worden wanneer zij met goede preventieve ouderenzorg en direct beschikbare thuiszorg, zorgen voor minder Wlz-indicaties. ChristenUnie kiest ervoor om gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gezamenlijk mee te laten betalen aan het voorkomen van zorg. VOLT breidt de wettelijke taak van preventie bij gemeenten uit. Daarvoor moet één procent van de zorgbegroting extra worden overgeheveld naar gemeenten. FvD wil daarentegen het preventieakkoord intrekken.
   
 • Ook de eerstelijnszorg is een essentieel onderdeel van de plannen van politieke partijen om samenwerking in de regio te bevorderen. GroenLinks/PvdA kiest ervoor om zorg, preventie en het sociaal domein veel nadrukkelijker met elkaar te verbinden in de eerstelijns, gefinancierd door zorgfondsen en de gemeenten. SGP maakt zich hard voor een Kabinetsvisie op de eerstelijnszorg in de wijk en regio, met toereikende tarieven. D66 streeft naar het ontlasten van de eerstelijnszorg door betere samenwerking met gemeenten op het gebied van sociale hulpvragen en preventie. VVD versterkt de rol van de specialist ouderengeneeskunde en de samenwerking met huisartsen en wijkverpleging. NSC werkt toe naar een eerstelijnszorgstelsel dat georganiseerd is rond integrale gezondheidscentra in de wijk, waar verschillende zorgdomeinen samenwerken onder één dak.
   
 • Er wordt ook geïnvesteerd in samenwerking op wijkniveau. CDA wil de zorg meer inrichten in de wijk en de buurt, met meer mogelijkheden voor maatwerk, waarbij huisartsen, paramedici, welzijnswerkers, en wijkverpleegkundigen een centrale rol spelen. GroenLinks/PvdA biedt meer ruimte voor burgerinitiatieven. Via het actieprogramma voor de coöperatieve samenleving en via de vernieuwde wijkteams gaan ze zorgcoöperaties actiever aanmoedigen. PvdD pleit voor meer zeggenschap van inwoners over de organisatie van zorg en hulp in hun wijk.
   
 • Bij de PvdD blijft huishoudelijke hulp toegankelijk via de Wmo, maar alleen voor mensen met een sociaal-medische indicatie die dit niet zelf kunnen betalen. GroenLinks/PvdA brengen het onder bij de Wlz. FvD heeft plannen om huishoudelijke hulp uit te breiden.
   
 • De SP komt met een Gemeentelijk Basispakket om te voorkomen dat zorg per gemeente verschilt. Dit pakket omvat onder andere huishoudelijke zorg, begeleiding, en dagbesteding. Door gemeenten voldoende middelen te geven voor zorgtaken, wordt de eigen bijdrage overbodig. JA21 investeert in de anderhalvelijnszorg, terwijl D66 netwerkzorg als norm stelt om samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverleners te stimuleren

Voor een overzicht van alle de plannen van politieke partijen over de zorg, ga je via de onderstaande link naar de volledige analyse van de verkiezingsprogramma’s.

Meer weten over de verkiezingen?

De collectie Verkiezingen bundelt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november relevante informatie omtrent politieke partijen, hun standpunten en actueel nieuws.