• A A A
Uitgebreid zoeken

01-10-2012 Uitstel extramuralisering ZZP 3

Zorgzwaartepakket 3 (ZZP3) wordt in 2013 nog niet afgeschaft.
Zorgzwaartepakket 3 (ZZP3) wordt in 2013 nog niet afgeschaft. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten ziet hiervoor gegronde redenen, stelde zij afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. ActiZ is verheugd over dit besluit, omdat zij steeds heeft gepleit om de ‘extramuralisering’ van zorg gefaseerd aan te pakken. Over de randvoorwaarden voor verdere scheiding van wonen en zorg blijft ActiZ in gesprek met VWS.

In haar brief aan de Tweede Kamer werkte de staatssecretaris van VWS de randvoorwaarden uit voor verantwoorde invoering van versnelde extramuralisering. Belangrijk is dat de indicatie voor ZZP 3 niet al in 2013 wil afschaffen, maar pas per 2014. Voor zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en cliënten is dit een positief besluit. Zorgaanbieders en woningbouwcorporaties hebben hiermee hierdoor meer tijd om zich voor te bereiden op een ander woonaanbod dat nodig is om mensen met een zorgvraag toch de mogelijkheid te bieden voor beschermd wonen.

Knelpunten
ActiZ heeft in de afgelopen tijd de knelpunten die zouden ontstaan bij een overhaaste invoering van het scheiden van wonen en zorg herhaaldelijk onder de aandacht gebracht bij VWS. Als mensen met een lichte zorgvraag langer thuis blijven wonen, moet hun woning daarvoor wel zijn toegerust. Of zij moeten kunnen verhuizen naar een aangepaste woning. Dat woonaanbod is er nog in onvoldoende mate. Zij kunnen wel terecht in verzorgingshuizen, maar moeten dan huur gaan betalen. Een punt van zorg zijn de administratieve lasten die daarbij komen kijken. Ook het risico op leegstand in verzorgingshuizen is een belangrijk knelpunt.

Intensief overleg
In de komende tijd zal ActiZ intensief blijven overleggen met VWS over het afschaffen van ZZP 3 in 2014. ActiZ blijft zich daarbij inzetten voor randvoorwaarden waaronder zorgaanbieders samen met gemeenten en corporaties goede arrangementen van wonen, zorg en welzijn aan kunnen bieden. Zodat ook buiten het verpleeg- of verzorgingshuis goede alternatieven in een geclusterde en beschermde setting beschikbaar blijven.

Contractering 2013
ActiZ heeft afgelopen periode veel signalen van leden gekregen, dat zorgkantoren bij de  inkoop voor 2013 al anticiperen op het afschaffen van ZZP 3, zoals in het Lenteakkoord was opgenomen. De staatssecretaris heeft extra geld, beschikbaar gesteld voor indicaties voor ZZP 3, zodat zorgkantoren en zorgorganisaties nog wel afspraken kunnen maken over het opnemen van nieuwe cliënten met ZZP 3. Zorgorgansiaties en zorgkantoren kunnen daarvoor nu afspraken gaan maken.


Zie ook 
ActiZ en Aedes luiden noodklok over afschaffen ZZP 3 
Fictie en feiten over kleinschaligheid

Deel dit


Volg ActiZ updates ook via Linkedin

 

Linkedin