• A A A
Uitgebreid zoeken

08-04-2011 Regelgeving in de zorg: noodzaak of belemmering?

Regelgeving en toezicht en personeel waren twee kernthema’s in de hoorzitting over de ouderenzorg in de Tweede Kamer op 4 april. “De grote winst van het debat is dat duidelijk is gemaakt waar we tegenaan lopen,” zegt Aad Koster van ActiZ.
Regelgeving en toezicht en personeel waren twee kernthema’s in de hoorzitting over de ouderenzorg in de Tweede Kamer op 4 april. “De grote winst van het debat is dat duidelijk is gemaakt waar we tegenaan lopen,” zegt directeur Aad Koster van ActiZ. Regels hebben daar veel mee te maken.

Kamerleden spraken met mensen uit de praktijk, bestuurders, brancheorganisaties, wetenschappers en andere deskundigen in de zorg. Regels zijn nodig, maar teveel regels leveren een te hoge druk op de werknemers, daar was men het over eens. “De discussie laat echter ook een spagaat zien tussen wat we willen en wat we kunnen,” stelt Koster.

Adder
Hij toont dat aan met een voorbeeld: De aanwezigen waren enthousiast over een concept als de Herbergier: een zorgorganisatie die in kleinschalige woongroepen zorg biedt die cliënten met een persoonsvolgend budget inkopen. De Herbergiers bieden zorg op maat en de medewerkers hebben alle tijd voor hun cliënten. Er zit echter wel een adder onder het gras. Zo citeert de Volkskrant  Adriaan Koenen zorgondernemer van de Herbergier in Arnhem: “Wij stellen onze deskundigheid ter beschikking. Je hebt het budget, zeg maar wat je daarvoor wil.” De cliënten zijn tevreden, maar de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet risico’s. “Ze keuren een locatie af omdat het balkon te laag is, waardoor mensen eroverheen kunnen vallen.” (Volkskrant, 4 april). Daarnaast selecteert de Herbergier zijn medewerkers op ‘hart voor de cliënt’, niet op diploma’s. Ook dat tot tevredenheid van de cliënten. 

Dilemma
“Een organisatie die zich niet door de regels laat vertellen wat wel en niet mag, blijkt succesvol en oogst lof,” licht Koster toe. “Tegelijkertijd vinden we als maatschappij en als branche de regels voor kwaliteit en veiligheid wel belangrijk. Het dilemma dat hier duidelijk wordt, is: de regels loslaten bevordert de diversiteit in het zorgaanbod en kennelijk ook de tevredenheid van clienten. Maar we willen wel dat zorgorganisaties zich aan de regels houden. Hoe moeten wij hier nu mee omgaan?” Het is een dilemma waar Koster en zijn gesprekspartners op 4 april geen definitief antwoord op konden formuleren. “Maar het is goed dat de discussie wordt gevoerd, en dat moeten wij blijven doen.”