zorg

Geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen -voorheen ook wel extramurale behandeling of aanvullende geneeskundige zorg genoemd- is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. De zorgvraag is veelzijdig en kan liggen op het somatische, het psychische en/of op het gedragsmatige gebied; de zorg is dan ook interdisciplinair door de tijd heen.

Het integrale en multidisciplinaire karakter van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen maakt deze zorgvorm tot een uniek product. Het tijdig in kunnen zetten van gepaste expertise in de thuissituatie heeft een preventieve werking op het (geneeskundig) welzijn en welbevinden van kwetsbare mensen.

De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen valt nu nog gedeeltelijk onder de subsidieregeling extramurale behandeling. Per 2020 zijn de monodisciplinaire prestaties van de specialist ouderengeneeskunde (en arts verstandelijk gehandicapten) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De overige prestaties uit de subsidieregeling volgen per 2021.

17 sep 2020|VVT Nieuws, Zorg

Reflectiebijeenkomst regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf

In navolging van de geslaagde ...

13 aug 2020|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2021 voor GZSP

De NZa heeft haar beleidsregels voor de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) gepubliceerd....

contactpersoon

anne lee edens