16 juli 2019Wonen

Handreiking routekaarten duurzaamheid gereed

Hoe worden zorgorganisaties duurzamer? Een handreiking van ActiZ, VGN, GGZ Nederland en het Milieuplatform voor de zorg (MPZ) helpt zorgorganisaties hierbij. De handreiking ondersteunt organisaties bij het maken van hun eigen ‘routekaart duurzaamheid’. Onderdeel van de handreiking is een tool om de effecten van duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken.

Met de handreiking wil ActiZ ondersteuning bieden bij de energietransitie. In een eerder bericht over de sectorale routekaarten, lieten we weten dat zorgorganisaties ook zelf een eigen routekaart moeten opstellen met concrete maatregelen voor verduurzaming. Dit is ook opgenomen in het Klimaatakkoord: alle maatschappelijke organisaties moeten eind 2020 kunnen laten zien hoe ze werken aan de energietransitie door middel van een eigen ‘routekaart duurzaamheid’. 

Ondersteuning: handleiding, tool en bijeenkomsten

Het werken met de handleiding en met het bijgeleverde Excel-bestand laat, naast de verwachtte CO2-reductie, de kosten en de besparingen zien. De handleiding noemen we nu ‘versie 1.0’; nieuwe ontwikkelingen worden hierin periodiek verwerkt. De brancheorganisaties en het MPZ zullen nog verder ondersteunen bij het maken van zo’n routekaart voor de eigen organisatie tijdens bijeenkomsten op 6, 13 en 25 november 2019.

Aanvragen tool

Het Excel-instrument in de handreiking is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  • De wettelijk erkende maatregelen op korte termijn doorvoeren;
  • Gebouwen verduurzamen met alle maatregelen die zichzelf binnen 10 jaar terugverdienen;
  • Nieuwbouwplannen en grote renovaties duurzaam aanpakken, volgens de nieuwste inzichten.

U kunt de tool (het Excel-bestand) kosteloos aanvragen via deze link. We hebben bewust gekozen voor deze wijze van verkrijgen van de tool. Door ingevulde gegevens geanonimiseerd te aggregeren kan, met uw instemming, een sectoraal beeld gegenereerd worden. Daarmee krijgen we een voorlopig beeld van de wijze waarop de sectoren vorderen ‘op weg naar 2030 en 2050’. In de loop der jaren is het mogelijk om dergelijke aggregaties te herhalen om ontwikkelingen binnen de sector op het gebied van de energietransitie te monitoren. Naar verwachting is een goede monitoring van belang om als sector de ruimte te behouden om via routekaarten de energietransitie invulling te blijven geven. En om te bezien wat de sector hiervoor nog nodig heeft.

Achtergrond

In 2019 is de informatieplicht toegevoegd aan de besparingsplicht die al bestaat vanaf 2015. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen door gerichte handhaving op bedrijven die achterblijven in het nemen van maatregelen. Zorgorganisaties rapporteren over genomen energiebesparingsmaatregelen en doen een vierjaarlijkse enerie-audit (de EED). Of de maatregelen nu staan in het Langetermijn Huisvestingsplan, een MeerJaren Onderhoudsplan of in een nieuw Meerjarig Duurzaamheidsplan, maakt naar verwachting straks niet zoveel uit. Het gaat om het inzichtelijk maken van (genomen en te nemen) maatregelen, de bijbehorende investering per jaar en de te verwachten besparing en andere opbrengsten. De verwachting is dat de huidige verschillende rapportages straks ineen geschoven gaan worden.

1-DSC_0066-001