VVT-Werkgeverschap

SectorplanPlus en Nationale Zorgklas

VWS heeft de subsidieregeling vastgesteld m.b.t. scholing van nieuwe medewerkers in het kader van Corona (www.sectorplanplus.nl ). Scholing voor zittend personeel via de Nationale Zorgklas is onder bepaalde voorwaarden ook subsidiabel. Lees meer over de subsidiemogelijkheden in de toelichtende memo.

1-DSC_0162-002