Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Werken aan IT in de gehandicaptenzorg en VVT, 5. Kosten van ICT: hoe leg je de relatie tussen kosten en opbrengsten?

Georganiseerd door:

ActiZ en VGN

ActiZ en VGN bieden een serie online bijeenkomsten over IT infrastructuur. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor degenen die de opdracht hebben te zorgen voor de IT infrastructuur, zoals IT managers. Doel is met en van elkaar leren en uitwisselen over dit onderwerp.

Zoals de benchmark 2020 van M&I partners laat zien, bedragen de gemiddelde kosten van ICT in de care 4,2%. Dat aandeel stijgt  elk jaar en we zijn bij wijze van spreken pas net begonnen met de digitalisering in de care. Er zijn nog veel investeringen nodig, terwijl bestuurders de puzzel moeten leggen hoe de beperkte investeringsruimte te verdelen over verschillende aandachtsgebieden. De grote vraag bij ICT investeringen is dan vaak ook: het kost veel, maar wat levert het uiteindelijk op? Dit is niet altijd kwantificeerbaar. Maar hoe kun je dan wel kijken naar de financiële kant van ICT?

Hoe voer je dit gesprek met je bestuurder? Bespreek je de relatie tussen digitale volwassenheid en het rendement dat dit oplevert binnen jouw organisatie? Bijvoorbeeld ten aanzien van een hogere medewerkerstevredenheid en een lager verloopcijfer? En hoe stuur je jouw ICT leverancier(s) aan? Doe je dit alleen op basis van harde kpi’s of stel je de gebruikersbeleving ook centraal?   

In deze aflevering vertellen een zorgorganisatie en een adviseur/expert meer over dit onderwerp en gaan zij met jou hierover in gesprek.

ActiZ en VGN ondersteunen onze zorgorganisaties bij de IT component die nodig is om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Hiervoor is o.a. de handreiking Generieke basis infranetwerkstructuur voor de care geschreven. Daarnaast organiseren we gedurende het jaar (online) bijeenkomsten om met en van elkaar te leren