Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voor ActiZ-leden

Webinar 'Update cao-traject'

Georganiseerd door:

ActiZ

Werkgevers en vakbonden voeren constructieve onderhandelingen over een nieuwe cao VVT. Cao-partijen willen dat medewerkers in de VVT-sector regie en zeggenschap ervaren over hun werk, en voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Daarnaast vinden cao-partijen dat de werkdruk aantoonbaar omlaag moet en de werk-privé balans hersteld moet worden.

Om dat te bewerkstelligen, is besloten een nieuwe cao te schrijven. Een cao waarin arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen mogelijk worden gemaakt die passen bij de komende jaren, en waarin de medewerker centraal staat. Een cao ook die begrijpelijk is waardoor medewerkers en werkgevers weten wat hun rechten en plichten zijn.

Het programma

In het webinar wordt stilgestaan bij de context van de nieuwe cao en enkele aspecten die een plek krijgen in de nieuwe cao-tekst. Daarnaast gaan we in op het financiële kader en de financiële ruimte die we daarbij van werkgevers vragen. Dit webinar dient daarom ook als voorbereiding voor de ALV van 2 februari, waarin we mandaat vragen om tot een nieuw cao-akkoord te komen.

Webinar wordt opgenomen en komt beschikbaar om terug te kijken.