Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voor ActiZ-leden

Webinar NZa experiment nieuwe bekostiging wijkverpleging – de laatste stand van zaken

Georganiseerd door:

ActiZ ism. de NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat op uitnodiging van ActiZ in op het experiment dat nu loopt. Welke ontwikkelingen zijn er geweest en wat wordt er de komende jaren van zorgaanbieders verwacht?

Vanaf 1 januari 2022 is het experiment nieuwe bekostiging wijkverpleging gestart. In het webinar komen onder andere aan de orde:

  • De ontwikkelingen rond (het werken met) de cliëntprofielen;
  • Een tijdschema waarin wordt aangegeven wat van zorgorganisaties wordt verwacht. Bijvoorbeeld:
    • Hoe ga je van Zorgverzekeraars Nederland-doelgroepen naar clientprofielen?
    • Wanneer wordt data meegestuurd met declaraties?
    • Vanaf wanneer kunnen clientprofielen meegenomen als uitgangspunt voor de bekostiging van de wijkverpleging? (En speelt het dus een rol in de contractering?)
  • Een update over de verwerking van de vragenlijsten rond de cliëntprofielen in ICT-systemen.