Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voor ActiZ-leden

Webinar evaluatie Wzd

Georganiseerd door:

ActiZ

Op 18 januari 2022 wordt u van 11.00 tot 12.00 uur in een Webinar bijgepraat over de conclusies en de aanbevelingen uit het Evaluatierapport over de Wet zorg en dwang (Wzd).

De Wzd is samen met de Wet verplichte GGZ (Wvggz)  in opdracht van het ministerie van VWS geëvalueerd. Dit rapport is vlak voor kerst verschenen. De  evaluatie geeft  inzicht  in de effecten van beide wetten voor de praktijk. Op basis van met name de door het werkveld aangedragen knelpunten, zijn de onderzoekers tot een groot aantal aanbevelingen en een aantal voorlopige conclusies gekomen. Vlak voor de zomer van 2022 volgt een tweede deel van de evaluatie.