wet- en regelgeving

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingevoerd. Doelstelling van de wet is om de topinkomens van de bestuurders in de (semi-)collectieve sector, waaronder de zorg, te maximeren op een niveau dat maatschappelijk verantwoord wordt geacht. Bij invoering van de WNT was dit maximum bepaald op 130% van een ministerssalaris, in 2016 is dit niveau, via WNT2, verlaagd tot 100%. Op dit moment wordt er in de politiek een discussie gevoerd over de mogelijke invoering van WNT3. Via WNT3 zouden de normen van de WNT moeten worden verbreed naar alle medewerkers in de (semi-)collectieve sector.

Documenten

Geen nieuws beschikbaar.

contactpersoon