Succesvolle Landelijke kwaliteitsnetwerkdag

knd_4

Succesvolle Landelijke kwaliteitsnetwerkdag

Op 7 juni 2018 vond in de Marienhof in Amersfoort de succesvolle ActiZ kwaliteitsnetwerkdag plaats. Hier stond de vraag centraal hoe je de vertaalslag van kwaliteitskaders naar de bedoeling maakt. 

Van kwaliteitskader naar de bedoeling

De bedoeling van zorg’is het versterken van het vermogen van mensen om een waardevol leven -met kwetsbaarheden en gebreken- te kunnen leiden, vanuit hun eigen opvattingen over wat dat inhoudt en zoveel mogelijk in hun eigen sociale context. Dan maakt goede zorg maakt deel uit van het eigen leven dat mensen leiden. Passende zorg is immers één van de vele hulpbronnen die mensen hebben. De mensen centraal, de zorg faciliterend – dat is de bedoeling. 

Kwaliteitsnetwerkdag

In het plenaire gedeelte van de landelijke kwaliteitsnetwerkdag stonden de kwaliteitskaders vanuit drie verschillende perspectieven centraal. Vanuit bestuur, vanuit de cliënt en de verantwoording. In de middag konden de bezoekers kiezen uit zes verschillende workshops. Voor meer informatie over het plenaire deel en de workshops klik hier. Daar vindt u ook een gefilmde impressie van de dag.

Kwaliteitsnetwerken

ActiZ faciliteert vijf netwerken voor staf- en beleidsmedewerkers die binnen hun functie actief bezig zijn met kwaliteit. Een initiatief dat ruim 20 jaar geleden is ontstaan naar aanleiding van het kwaliteitsdenken en de kwaliteitssystemen die toen in de zorg tot ontwikkeling kwamen. Die kwaliteitsonderwerpen zijn sindsdien alleen maar in belang toegenomen. 

Doel kwaliteitsnetwerken

Het doel van de kwaliteitsnetwerken is tweeledig. Allereerst kennisdeling en -ontwikkeling. Daarnaast worden de netwerken ingezet om beleid uit te dragen en met elkaar te verhelderen en te toetsen: hoe werkt het in praktijk? Elk kwaliteitsnetwerk komt vier keer per jaar bij elkaar, drie keer als eigen groep en één keer met alle netwerken samen op een landelijke netwerkdag. De netwerken bepalen zelf de agenda voor de bijeenkomsten. Daarnaast wordt er veel digitaal uitgewisseld. De staf/kwaliteitsmedewerker/-adviseurs hebben een speciale positie in de zorgorganisatie, daarom wordt het ‘professioneel lotgenotencontact’ ook hoog gewaardeerd. Wilt u meer informatie over de kwaliteitsnetwerken en eventuele deelname neem dan contact op met Nathalie Visser.