Infographic 2017.PNG

2017 een roerig jaar: onze (lobby-)inzet en activiteiten in beeld

2017 was een politiek roerig jaar. Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart, volgde de langste formatie ooit, met als uiteindelijk resultaat het kabinet Rutte III met 4 partijen. De zorg voor ouderen bleef volop in de belangstelling. In de Troonrede sprak koning Willem-Alexander uit dat voor de verpleeghuiszorg in 2018 meer geld beschikbaar is om meer liefdevolle zorg te kunnen bieden aan de meest kwetsbare ouderen, door de inzet van meer personeel. Om te voldoen aan de normen voor kwaliteit in verpleeghuizen, wordt in 2018 een eerste stap gezet met een budgetverhoging van € 435 miljoen. Deze intentie is in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ uitgebreid verwoord.

Richting het nieuwe kabinet, de informateurs, de onderhandelaars en de Tweede Kamerleden hebben we vanaf april een duidelijke boodschap neergezet over liefdevolle zorg, nu en in de toekomst, ‘Samen investeren’ met daarin 4 speerpunten:

  • Voldoende middelen en reële tarieven
  • Voldoende en goed personeel
  • Minder regels
  • Investeren in technologie 

In totaal wordt er voor de komende jaren € 2,1 miljard toegezegd voor de uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. We waren één van de leidende partijen in de Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen, om zo gezamenlijk de arbeidsmarktuitdagingen in de zorg een boost te geven. In 2017 betekende dit € 275 miljoen extra middelen voor de arbeidsmarktaanpak voor verpleeghuizen. We tekenden het bestuurlijk akkoord wijkverpleging met garantiemiddelen voor 2018 voor de kwaliteit van de wijkverpleegkundige beroepsuitoefening en afspraken over diverse onderwerpen, zoals arbeidsmarkt, zorg op de juiste plek en e-health. 

Voor nieuwe Kamerleden regelden we ontmoetingen en werkbezoeken en organiseerden we, samen met de ANBO, de Zomerschool. Met onze facts & figures maakten we bij onze stakeholders steeds duidelijk wat er in de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen nodig is, nu en in de toekomst.  

Voor onze vereniging betekende 2017 het jaar waarin alle leden samen de nieuwe verenigingsstructuur realiseerden en waarin Wouter van Soest onze nieuwe directeur werd. In november werd tijdens de ALV onze nieuwe voorzitter, Henk Kamp, benoemd en alle leden van de kerngroepen en themacommissies. Zij zijn op 1 januari 2018 aan de slag gegaan. 

Wat we bereikt hebben en wie we bereikt hebben, leest u in ons jaaroverzicht: Uitgelicht ActiZ VVT 2017.