01 december 2015Zorg

ActiZ niet eens met VNG-advies maaltijdverzorging

Op 26 november heeft de VNG een ledenbrief gepubliceerd over een aantal afbakeningskwesties in de langdurige zorg. ActiZ staat niet achter het advies dat de VNG aan haar leden geeft inzake de maaltijdverzorging.

Constructief gesprek
De VNG schrijft in de ledenbrief dat afbakeningskwesties vooral ontstaan doordat professionals van verschillende organisaties elkaar nog onvoldoende weten te vinden. De VNG roept gemeenten daarom op het gesprek met lokale en regionale partners op een constructieve manier te voeren en het belang van de cliënt centraal te stellen.

 

Afbakening Wmo of Zvw
Voor de afbakening tussen de Wmo en de Zvw stelt de VNG terecht dat de wijkverpleegkundige, zonodig in overleg met het sociaal wijkteam, beoordeelt of de cliënt behoefte heeft aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop heeft. Op dit punt zal binnenkort nog een nader duiding worden gegeven door onder meer het Zorginstituut.

 

Advies VNG over maaltijdverzorging
Met betrekking tot de maaltijdverzorging stelt de VNG zich op het standpunt dat het ‘weinig efficiënt is als de gemeente een aparte hulpverlener moet regelen voor de maaltijdverzorging, terwijl er ook een pv-medewerker op grond van Zvw aanwezig is.’ De VNG is daarom van mening dat ‘wanneer een cliënt pv uit de Zvw krijgt, deze pv-er ook de maaltijdverzorging tot zijn/haar taak zou moeten rekenen op de momenten dat zij/hij bij de cliënt aanwezig is. Dus ook als deze maaltijdbereiding formeel onder de Wmo valt. [ … ] Voor die handelingen zou de aanbieder geen rekening naar de gemeente moeten sturen.

 

Standpunt ActiZ
ActiZ kan zich niet vinden in deze zienswijze. De (wijk)verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleegkundige indicatie. Als ‘maaltijdverzorging’ hier onderdeel van vormt, vormt dit onderdeel van de Zvw en komt dit ook voor rekening van de Zvw. Wanneer ‘maaltijdverzorging’ wordt geboden binnen het kader van de Wmo, zijn de kosten voor de gemeente. Ook wanneer de gemeente er voor kiest om voor de uitvoering het (wijk)verpleegkundig team in te schakelen; bijvoorbeeld omdat dit doelmatiger is en/of omdat het streven is om bij de klant zo weinig mogelijk hulpverleners over de vloer te laten komen.

 

ActiZ heeft inmiddels contact opgenomen met de VNG.

 

 

Karin Schuldink_4K