VVT-VVT Nieuws, VVT-Zorg

45 innovatieve voorbeelden van dagbesteding

Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In het rapport Vernieuwing in dagbesteding beschrijft Movisie 45 vernieuwende projecten. Samen vormen ze een 'state of the art' van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na de invoering van de decentralisaties.

 

Selectie
Movisie verzamelde in het hele land 155 innovatieve voorbeelden. Uit alle verzamelde projecten is een selectie van 45 voorbeelden gemaakt op basis van twee criteria. Ten eerste zijn projecten geselecteerd die een beeld geven van verschillende kenmerken en richtingen van innovatie. Ten tweede werd een breed overzicht van het hele veld beoogd.

Er is gezorgd voor voldoende spreiding op de volgende kenmerken:

  • ouderen, dementie, licht verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg, niet-aangebo­ren hersenletsel, eenzaamheid, maatschappelijke opvang;
  • grote en kleine aanbieders en gemeenten;
  • aard van de activiteiten in de dagbesteding – gericht op recreatie, educatie of het maken van producten of leveren van diensten;
  • geografische spreiding.

 

Wat is dagbesteding?
Onder dagbesteding vallen in deze inventarisatie zowel vormen die door de overheid gefinancierd worden, als particuliere initiatieven en sociale ondernemingen. De onderzoekers sloten in de inventarisatie aan bij de typologie zoals ontwikkeld door Research voor Beleid. Daarbij gaat het om zinvolle dagbesteding, gericht op het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden. De aard van de activiteiten richt zich op recreatie, educatie, het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten. Movisie richtte zich in de inventarisatie niet alleen op de geïndiceerde dagbesteding, maar op alle vormen van structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent.

Het rapport vindt u hier.

1-DSC_0443