VVT-VVT Nieuws, VVT-Zorg

2e-Factsheet Geestelijke Verzorging in de thuissituatie

Over de subsidieregeling Geestelijke-Verzorging-Thuissituatie is via de VWS-subsidie-brieven aanvullende informatie beschikbaar gekomen.
Dit is in een concretiserende 2e-factsheet nader op een rijtje gezet. 

In vervolg op de 1e-Facsheet (zie bericht van 10 april 2019) over o.a. de doelgroepen voor deze toevoeging aan de subsidieregeling voor Netweken-Palliatieve-Zorg, gaat de 2e-factsheet nader in op:

  • De details en data vanuit de subsidieregeling
  • Onder ‘thuissituatie’ wordt ook verstaan (tijdelijk) verblijfssituaties die niet onder de WTZi vallen (zoals meeste hospices en bijna-thuishuizen)
  • Wanneer wordt GV-thuis ingezet
  • Registratie (uren, consulten, MDO, bijscholing)
  • Tarieven
  • Aantal consulten
  • Toegang voor cliënten/naasten
  • Toegang voor scholing professionals en vrijwilligers

Er blijft ruimte voor aansluiting op de bestaande verschillen tussen de regionale netwerken.

Zie ook eerder bericht van 9 oktober 2018

 

Downloads:
factsheet-1b
factsheet-2

anne lee edens