VVT-Zorg

Thuisbegeleiding: brochures en animatiefilm

Thuisbegeleiding wordt ingezet bij mensen of gezinnen met een opeenstapeling van problemen. De nadruk ligt erop om samen met het gezin of de persoon de meest acute problemen op te lossen. Doel is het terugbrengen van de stabiliteit in het leven van het gezin of het individu. Deze vorm van hulpverlening speelt uitstekend in op de veranderingen in de zorg en de doelstelling van de hervorming van zowel de langdurige als de jeugdzorg. 

ActiZ heeft verschillende brochures, flyers en een animatiefilm ontwikkeld over thuisbegeleiding. Deze zijn beschikbaar voor aanbieders en gemeenten. Speciaal voor ActiZ-leden zijn er nog enkele andere brochures beschikbaar.

Magazine Thuisbegeleiding heeft de Toekomst! 
Verhalen van cliënten en thuisbegeleiders, aanbieders en feiten & cijfers zijn samengebracht in het magazine 'Thuisbegeleiding heeft de Toekomst'. Verder laat het ook de visie en aanpak van de gemeente Zaanstad zien. Zij willen de zorg en het welzijn van hun burgers verbeteren door dichterbij te zijn en in samenspraak met elkaar te kijken wat echt nodig is. Een goed voorbeeld voor andere gemeenten.

Animatiefilm ActiZ Thuisbegeleiding 
De animatiefilm ‘Meer geluk voor minder geld’ geeft in 3:27 minuten een mooi beeld van de toegevoegde waarde van Thuisbegeleiding op basis van twee casuïstieken: een multiprobleemgezin en een oudere persoon met een verstandelijke beperking. U kunt deze film bijvoorbeeld gebruiken bij de contacten met uw gemeente(n).

 

 

Ilse 4k