VVT-Zorg

Monitor woonvormen dementie - Update

Als bijlage bij de voortgangsbrief-WLZ (VWS, 22 maart 2018) zijn een aantal inhoudelijk interessante rapporten bijgesloten uit de doorlopende reeks ‘Monitor woonvormen dementie’ vanuit het Trimbos-Instituut.

Het gaat om de volgende vier publicaties:

Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Informele zorg in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Onbegrepen gedrag in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

 

In relatie met de Monitor woonvormen dementie is onlangs door het Trimbos-Instituut ook het evaluatieonderzoek gepubliceerd over het woon-zorgconcept van ‘De Nieuwe Antoniehof’.

 

Voor meer publicaties rond dementie vanuit het Trimbos-Instituut zie hun themapagina-dementie

Voor meer kennisthema’s rond dementie zie kennisplein Zorg-voor-Beter/dementie

1-DSC_0407-001