VVT-Zorg

Update NZa regelgeving Geriatrische Revalidatiezorg per 2018: palliatieve zorg

Op 1 juli 2017 heeft de NZa de regelgeving voor de Geriatrische Revalidatiezorg gepubliceerd. Er is een verruiming van de mogelijkheden voor bekostiging van palliatieve zorg binnen de medisch specialistische (ziekenhuis) zorg voor alle behandelaren in de palliatieve zorg.

Betrokkenheid en bekostiging specialist ouderengeneeskunde bij palliatieve zorg in het ziekenhuis

In 2017 concludeerde de NZa dat palliatieve zorg die geleverd wordt door specialisten ouderengeneeskunde in een ziekenhuissetting vaak onbedoeld niet kan worden gedeclareerd. Om deze knelpunten binnen de ziekenhuiszorg voor 2018 op te lossen is een nieuwe zorgactiviteit geïntroduceerd. Er is een nieuwe zorgactiviteit aangemaakt voor een consult dat door alle leden van het team palliatieve zorg die een poortfunctie uitoefenen, in zowel een poliklinische als een klinische setting geregistreerd mag worden: ‘Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)’. Dit betekent dat er afspraken gemaakt kunnen worden over deze prestatie tussen zorgaanbieder en ziekenhuis.