VVT-VVT Nieuws, VVT-Zorg

Informatie cliënten over 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'

zorgende handen

Vanaf 2021 valt alle zorg behorende bij de huidige subsidieregeling extramurale behandeling onder de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' binnen de Zorgverzekeringswet. Op verzoek van ActiZ heeft VWS een informatiebrochure ontwikkeld en gepubliceerd voor cliënten rondom de wijzigingen die deze overheveling met zich mee brengen.

anne lee edens

Laatste nieuws