VVT-Zorg

Terugblik Marktdag GRZ – ELV en GZSP 28 juni 2019

Header definitief

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), het eerstelijnsverblijf (ELV), maar ook geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP), (subsidieregeling extramurale behandeling), zijn belangrijke schakels in de zorgketen die bijdragen aan het langer thuis wonen van kwetsbare mensen. Dit vraagt om snel, flexibel en op het juiste moment in kunnen zetten van de benodigde zorg en behandeling thuis, in ambulante vorm of als tijdelijke opname om daarmee onnodige instroom naar duurdere zorg te voorkomen. Ook ziekenhuizen doen een toenemend beroep op de VVT om complexe cliëntgroepen zo spoedig mogelijk te revalideren of te stabiliseren voordat iemand terug kan keren naar huis. Triage en regionale coördinatie, maar ook inhoudelijke profilering en doorontwikkeling van de drie zorgvormen is essentieel om te alle tijden de Juiste Zorg op de Juiste Plek te kunnen bieden.  

 

In dit kader organiseerden ActiZ, ZN en de NZa 28 juni jl. in Figi Zeist gezamenlijk een landelijke marktdag over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale coördinatiefuncties en GRZ, Elv en GZSP. Het programma werd ingevuld door de verschillende veldpartijen. Tijdens de marktdag zijn deelnemers  door ActiZ, zorgverzekeraars, ministerie van VWS en de NZa bijgepraat over de beeldvorming op het gebied van toekomstige financiering, wet- en regelgeving en mogelijkheden voor innovatie. Naast een plenair deel was er in de middag tijd voor een drietal rondes met interactieve sessies op bovengenoemde thema’s. Tijdens deze sessies hebben zorgverzekeraars en aanbieders presentaties gegeven over lopende experimenten en startende proeftuinen.  

 

De marktdag was naar ons idee een groot succes en is goed bezocht. De belangstelling was zo groot dat we helaas niet iedereen van de reservelijst uit hebben kunnen nodigen voor de marktdag.

 

Op deze pagina vindt u de presentaties en informatie die tijdens de marktdag beschikbaar zijn gesteld. Binnenkort zullen we hier ook de infographics plaatsen over de GRZ- ELV – GZSP en de regionale coördinatiefunctie.

 

Presentaties:

Presentatie ochtenprogramma

1. De regionale coördinatiefunctie in 't Gooi en het belang van triage

2. Dataverzameling en monitoring regionaal triagepunt in de Kop van Noord-Holland

3. De triagepilot hoe werkt deze observatie- en diagnoseperiode binnen het ELV en wat levert het op

4. Meerwaarde van ketensamenwerking en welke obstakels zijn er te overwinnen

5. Proeftuin Tijdelijk verblijf in de Haarlemmermeer (nog niet beschikbaar)

6. Proeftuin Integrale revalidatie en herstelzorg

7. Herstelzorg in het zorgpension

‘Een experiment starten voor de bekostiging van kortdurende zorg’

Kelly Schroeder