VVT-VVT Nieuws, VVT-Wonen

Nieuwe regeling zorginfrastructuur gaat uit van samenwerking

ActiZ is in overleg met VWS over een nieuwe regeling zorginfrastructuur. Uit beantwoording van Kamervragen blijkt ook dat de regeling uit gaat van samenwerking en efficiency.

 

Uit de Kamervragen blijkt ook dat VWS met de regeling wil voorkomen dat goede resultaten verloren gaan als er geen vervolg komt op de huidige subsidieregeling zorginfrastructuur. Eerder plaatste ActiZ al een oproep voor casuïstiek – ook in verband met het voorbereiden van een werkbezoek voor VWS. Voorbeelden zijn nog steeds welkom (l.markus@actiz.nl), ook om de regeling zo goed mogelijk in te richten.

 

Leegstand vastgoed volgens staatssecretaris geen probleem

De beantwoording van de Kamervragen gaat ook in op het probleem van leegstand in de sector door de snelle daling van het aantal lichte zorgzwaartepakketten. Het beeld dat hier naar voren komt is dat dit voor de staatssecretaris pas een probleem wordt bij (dreigend) faillissement. Verwijzend naar vooral landelijke cijfers en een rapport van de NZa over de effecten van langer thuis wonen is de continuïteit van zorg niet in het geding.

Over de maatschappelijke gevolgen van sluitingen van locaties op lokaal en regionaal niveau wordt evenwel niet ingegaan; evenmin op het achterblijven van noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van het vastgoed – ook als onderdeel van de kwaliteit van zorg. ActiZ pleit voor een structureel beter investeringsklimaat – ook voor het vastgoed. Dit vraagt – in de huidige context / stelsel – om een betrouwbare opstelling van stakeholders, een betrouwbare NHC (geen herijking tarief en niet-onderhandelbaar) en meerjarencontracten.

 

 

1-DSC_0066-001