VVT-VVT Nieuws, VVT-Wonen

ActiZ slaat alarm bij politiek over zorginfrastructuur

ActiZ heeft politiek aandacht gevraagd voor de gevolgen van beëindiging van de regeling zorginfrastructuur. Veel leden zien projecten stranden als slechts een kwart van de middelen overgaan naar gemeenten. ActiZ pleit daarbij voor een veel zorgvuldiger overgang naar de reguliere bekostigingsstelsels in de Zvw en Wmo, zoals ook toegezegd door diverse staatsssecretarissen.

ActiZ heeft daarbij ook onderzoek gedaan of het argument van VWS dat een voortzetting van de regeling stuit op juridische bezwaren (staatssteun) wel valide is. De conclusie is dat mits zorgvuldig vormgegeven een landelijke regeling zeker mogelijk is.

Diverse voorbeelden van leden maken duidelijk dat de regeling breed wordt gebruikt om allerlei innovaties gericht op langer zelfstandig wonen mogelijk te maken en voort te zetten/ uit te bouwen. Een beëindiging zoals nu vormgegeven zet deze ontwikkeling langdurig stil.

1-DSC_0066-001