VVT-VVT Nieuws, VVT-Wonen

Jaarrekeningen woningcorporaties met andere waardering

Corporaties moeten vanaf jaarrekening 2016 hun vastgoed op marktwaarde taxeren. Een belangrijk deel van de woningcorporaties doet dit al vanaf 2015. Deze nieuwe waardering levert op papier veelal een flink hogere waardering van het vastgoed op. Aedes heeft voor de juiste beeldvorming in een beknopt document toelichting gegeven op deze nieuwe regels.

 

Vergelijking met de markt?
In het document wordt uitleg aan de verschillende waardebegrippen, maar ook toelichting gegeven op het feit dat dit in werkelijkheid maar voor een klein deel van de woningvoorraad echt van toepassing is, namelijk het deel dat wordt afgestoten. Voor dit deel biedt het een goede vergelijking met de markt. Deze marktwaarde is hoger dan de waarde die sociale huurwoningen opleveren als zij blijvend gebruikt worden voor sociale huur, te meer daar deze voor een belangrijk deel nog onder de aftoppingsgrens aangeboden moeten worden.

 

Bepaling marktwaarde
De precieze regels om tot marktwaarde te komen, zijn door het ministerie opgesteld. Kort gezegd komt het erop neer dat de hoogst mogelijke waarde in de boeken moet worden opgenomen van twee scenario’s:

  1. Het doorexploiteerscenario, dat ervan uitgaat dat verhuureenheden worden doorverhuurd. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat elk jaar bij een deel van de verhuureenheden, de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt de eenheid opnieuw verhuurd en wordt de huur na mutatie opgetrokken naar de potentiële huur, die bepaald is op basis van enerzijds de markthuur of anderzijds de maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel. Aan het einde van de periode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen en de eindwaarde (na 15 jaar) worden vervolgens contant gemaakt en opgeteld om tot een waarde in het doorexploiteerscenario te komen.
  2. In het uitpondscenario wordt er vanuit gegaan dat verhuureenheden bij mutatie leeg worden verkocht.

 

1-DSC_0066-001